Blomma. Foto: Maja Wiezell

Majblomman hjälper barn i fattigdom

Av Maja Wiezell
Under april och maj är mellanstadieelever från åtta olika skolor i Huddinge igång med försäljningen av årets grön-vita majblomma.

Anita Hansson, 76, är en av fem volontärer som arbetar med insamlingen till Majblomman i Huddinge. Hon berättar om den tacksamhet de möttes av när de med stöd av pengar från majblomman skänkte cyklar till behövande.

 

- Barnets mamma var med då vi överlämnade cykeln, hon brast i tårar när hon fick se sitt barn ta emot en helt egen cykel.

 

Den lokala föreningen som sköter insamlingen till Majblomman i Huddinge är en av 600 lokalföreningar arbetar ideellt för Majblommans riksförbund. Det är fem arrangörer som organiserar insamlingen från Huddinges grundskolor. Anita Hansson är kritisk till att kommunen inte bidrar med hjälp för det arbete organisationen utför.

 

- Kommunen hjälper inte till. Vi ansvarar för allt arbete själva med hjälp av de medverkande eleverna som säljer blommorna och av riksförbundets stöd, berättar Anita Hansson.

 

Familjer i Huddinge kan ansöka om ekonomiskt stöd av Majblomman i Huddinge för bidrag till bland annat kläder och glasögon. Enligt Rädda Barnens barnfattigdomsrapport publicerad 2018 lever 6,6 procent av barnen i Huddinge i ekonomiskt utsatta hushåll, med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd.

 

Familjerna som söker stöd får främst kontakt med Majblomman via Socialtjänsten. Ann-Sofie Johansson, som också arbetar som volontär för insamlingen i Huddinge, berättar att det är viktigt för dem att berätta om organisationens arbete för Huddingeborna.

 

- Vi tror inte att alla utsatta familjer är medvetna om att det går att söka stöd av oss, vi försöker prata med så många skolor vi får kontakt med och försöker även sätta upp affischer.

 

 

Hittills i år har organisationen fått in ett 40-tal ansökningar av föräldrar som önskar få pengar till att köpa sådant som barnen önskar sig, berättar Ann-Sofie Johansson.

 

I dagsläget har de medverkande barnen i Huddinge snart samlat in 183 000 kronor via Swish. Försäljningen är pågående och kommer avslutas i slutet av maj, då även insamling av kontanter sker. De åtta skolor som är med i år är Hörningsnässkolan, Snättringeskolan, Södertörns friskola, Tomtbergaskolan, Visättraskolan, Solfagraskolan och Kästaskolan. Det är frivilligt för eleverna att medverka som volontär i majblommans insamlingsarbete.