Socialdemokraterna inför EU-valet

Av Morgan Storesund Skarin & Sebastian Orre
Intervju med Aza Cheragwandi, Socialdemokraterna

Inför valet till EU den 26 maj satsar Socialdemokraterna på miljö- och klimatfrågan, arbetsrättigheter och värnandet av demokratin mot högerextrema krafter. Aza Cheragwandi (S), politisk sekreterare i Huddinge kommun, betonar vikten av att rösta i EU-valet.

­­ – Att bara rösta i allmänna val, men inte i EU-valet är att kasta bort halva sin röst, säger han.

Aza Cheragwandi säger att 60% av EU:s lagstiftning måste genomföras på regional eller kommunal nivå och hälften av kommunfullmäktiges dagordning utgår från EU-beslut.

–  EU:s lagstiftning påverkar Huddingebornas vardag på flera sätt. Bland annat sättet människor pendlar till skola och jobb, vilka ämnen som finns i mat och vatten samt hur avfall hanteras.

Socialdemokraterna är enligt Aza Cheragwandi det enda svenska partiet som har en ledamot i EU:s miljöutskott.

– Klimatpolitiken är vår främsta hjärtefråga. Utöver det handlar valet om värnandet av arbetsrättigheter och försvarande av demokratin mot högerextrema krafter.

I det allmänna valet förra året röstade nästan nio av tio svenskar, men i EU-valet 2014 var det bara drygt varannan svensk som deltog. Men Aza Cheragwandi tror på ett större valdeltagande den 26 maj.

–Folk är rädda för det som hände i Storbritannien med Brexit och har nu insett allvaret med att gå och rösta, säger han.

Den största anledningen till det låga valdeltagandet tidigare val är att EU är svårbegripligt för den vuxna och äldre befolkningen, menar Aza Cheragwandi.

– I dag får barn och ungdomar lära sig om EU i skolan, och har därför bättre förståelse för vad EU faktiskt gör och hur det påverkar oss direkt i vardagen och så var det inte 1995 när Sverige gick med i EU, avslutar han