Trygghetsdialog i Huddinge centrum

Av Pontus Parto
I onsdags eftermiddag hade Huddinge kommun tillsammans med polisen och brandförsvaret en trygghetsdialog på Fullersta torg i Huddinge centrum. Där fanns möjligheten att ge synpunkter på kommunens arbete och berätta hur trygga invånarna känner sig i sitt område.

Anställda på kommunen var på plats och pratade med Huddingebor om deras tankar om trygghet. Där kunde man fylla i ett formulär och lämna synpunkter. Kommunen tycker att det är ett bra tillfälle att träffa människor eftersom det blir bättre kommunikation mellan invånare och kommunen.

En av poliserna som var på plats var Reine Berglund. Han har jobbat som polis i Huddinge i 16 år och lägger ner en stor del av sin fritid på polisens Facebook-sida som har fler än 76 000 följare från hela världen. Han tilldelades Huddinge demokratipris år 2014 och är nominerad till Min Lokala Hjälte 2019.

– Sociala medier är en stor fördel för oss eftersom ett inlägg kan nå flera tusen människor och få hundra delningar på minuter, säger Reine Berglund.

Det talades även om ökade anmälningar om våldtäkter och personrån. 

– Personrån har ökat. Detta är ett regionalt problem. Det positiva i det negativa är att fler anmäler brott och har stor förtroende för oss, säger Jan Dagquist, polis i Huddinge kommun.

Jan Dagquist tog tillfället i akt att uppmana invånare om medborgarlöften som är polismyndighetens nya styrmodell. Medborgarlöften handlar helt enkelt om att polisen lyssnar på vad invånare tycker är viktigt för att känna sig trygga och säkra. Polisen följer sedan upp detta när de har fått en bra lägesbild av vilka problem som finns i kommunen. Det bestäms vad som ska åtgärdas, varför det ser ut som det gör, och vem som ska samverka för att lösa problemen.

Trygghetsdialogen avslutades med en trygghetsvandring runt Huddinge centrum för att se vad kommunen kan göra för att förbättra den offentliga miljön. Kommunen svarade på klagomålen om att busstationen i centrala Huddinge är sliten och otrygg. Deras svar var att det är Huge bostäder som äger marken och att ansvaret ligger hos dem.

Om du missade trygghetsdialogen har du möjlighet att gå in på kommunens hemsida och fylla in ett formulär. Där kan du även se när nästa trygghetsdialog tar plats. Det kommer även finnas tillfälle att träffa polisen Huddinge den 25:e maj på Huddingedagarna.