Stefan Vilkman, rektor på Östra gymnasiet - Foto: Maja Wiezell

Östra är Huddinges mest populära gymnasium

Av Maja Wiezell
Östra gymnasiet har gått från att vara helt okända till att vara ett av de gymnasium i Huddinge med högst söktryck. Tillgänglighet, bra marknadsföring och en unik miljö är tre ingredienser för en framgångsrik skola, menar rektorn Stefan Vilkman.

I Skogås ligger Östra gymnasiet som är en av Huddinges populäraste skolor. Sedan flytten till de nybyggda lokalerna har antagningspoängen på skolans fem programinriktningar höjts en effekt av att många ungdomar vill gå på Östra gymnasiet.

Men så har det inte alltid varit. 1998, då arbetet startade med att bygga Östra gymnasiet, var skolan totalt okänd bland kommunens ungdomar, enligt rektorn Stefan Vilkman. Men efter hårt arbete under flera års tid, har skolan nu blivit Huddinges mest populära gymnasium.

– Det är viktigt att verkligen arbeta från grunden när man vill starta en bra gymnasieskola, säger Stefan Vilkman.

Marknadsföring

Enligt rektorn är det bra att synas och höras för att skolans goda rykte ska spridas. Skolan arbetar därför mycket med sociala medier, som Instagram och Facebook, för att kunna nå ut till ungdomarna. Östra gymnasiet var en av de första skolorna i kommunen som anställde en kommunikatör som genomför detta arbete.

Skolan jobbar även med att skapa informationsblad som ska spegla skolan.

– Sökande ska få en känsla av vilken skola detta är redan genom att känna på broschyrens papperskvalitet.

Tillgänglig personal

Enligt Vilkman är det viktigt för Östra gymnasiet att vara en tillgänglig skola med en miljö som gör att studenterna vill stanna kvar i skolan. Gymnasiet har därför öppet både under dagar och kvällar.

– Vi vill att eleverna ska vilja stanna i skolan efter lektioner. Förutom studierum och bibliotek har vi ett gym och musiksalar som eleverna får vara i själva, utan lärare.

Nöjda elever

Sofia, 18 år, som går samhällsprogrammet på Östra gymnasiet i Skogås, tror att lärarnas kompetens är en av orsakerna till att skolan är så populär. Hon tror även att skolan blivit mer attraktiv när antagningskraven är höga.

– När många pratar om att söka Östra blir skolan mer poppis, säger Sofia.

Christan, 17 år, tror att gemenskapen på skolan är en anledningarna till skolans ökade popularitet. Han menar att söktrycket ökar om eleverna pratar gott om skolan.

– Jag tycker att det är en bra stämning på skolan, berättar Christian.

Fler skolor i Huddinge

Konkurrensen mellan gymnasieskolorna i Huddinge ökar, men rektor Stefan Vilkman är inte orolig för att söktrycket kommer att sjunka till hösten.

– Eleverna pratar gott om den atmosfär som råder här, vilket jag tror är viktigt för att upprätthålla söktrycket.