Hög risk för bränder i skog och gräs

Räddningstjänsten i Stockholms län uppmanar nu allmänheten att inte elda. Detta på grund av att fjolårets torra väder gör att gräset torkar snabbt. Då räcker det med liten gnista för att gräset och skogen ska fatta eld.

Under förra veckan åkte Stockholms räddningstjänst ut på 200 gräs och skogsbränder. Från och med den 18 april avråder de allmänheten från att elda, och menar på att om man ska göra det så ska man ha släckutrustning i närheten.

Nytt i Flempan har varit i kontakt med Per Tilander, operativ chef för räddningstjänsten i Huddinge kommun och undrade hur avrådan gällande eldningen kommer att påverka valborgsmässoafton.

– Just nu är det svårt att säga vad för rekommendationer vi kommer att ha kring valborg. Men vi kan ju hoppas på att det är dåligt väder några dagar innan.

Risken för att det ska börja brinna i gräset är som störst på våren, framför allt efter att första snön har smält. Detta är på grund av att fjolårets gräs är väldigt torrt och det nya gräset inte har börjat växa. Gräsbränder sprider sig snabbt och kan vara väldigt svåra att släcka och är det dessutom torrt i luften ökar också risken för spridning.

Brandriskprognoserna grundas på olika metoder som tas fram av SMHI i samarbete med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. De gör dagliga beräkningar för att minimera riskerna för att brand ska utbryta och omfattar skogs – och gräsbrandrisk. De gör prognoser för bland annat nederbörd, vindhastighet, temperatur och luftfuktighet. Detta underlättar för planeringen av släckningsinsatser och avgör om det blir ett eldningsförbud eller inte.

Nytt i Flempan har också varit i kontakt med Mikael Nygren, yttre chef vid Södertörns brandförsvarsförbund. Han menar på att de vanligaste anledningarna till markbränder är mänskligt beteende. Att människor lämnar glas, cigaretter och grillar.

– Det är vi människor som skapar problemen, det börjar sällan brinna av sig själv.

Mikael Nygren säger att människor generellt struntar i om det råder en eldningsavrådan. Men menar på att efter förra sommarens omfattande bränder tog allmänheten räddningstjänstens och SMHI:s varningar mer på allvar och folk förstår nu att det kan gå illa om man inte följer rekommendationerna.