Klädinsamlingsföretag i Huddinge anmälda

Av Maja Wiezell

Huddinge kommun kan i dagsläget inte lova att de kläder som Huddingeborna lämnar i klädsamlingsbehållare vid återvinningsstationerna går till välgörenhet. Det finns runt 40 klädinsamlingsbehållare i Huddinge och de två företag som äger behållarna är nu anmälda eftersom dessa inte har något tillstånd. Kommunen väntar nu på en handräckning hos Kronofogden som är de enda som får besluta om och föra bort företagens behållare. Vart kläderna går är fortfarande inte säkert och kommunen misstänker att företagen inte är välgörenhetsorganisationer. Om det är en fråga om olagliga klädinsamlingar i kommunen är det Kronofogden som kan ge beslut om containrarna ska bort.