Krav på ökad trygghet för kvinnor i Huddinge

Av Josefine Avelind
Nästan varannan ung kvinna i kommunen känner sig rädd för att utsättas för brott. Nu kräver Socialdemokraterna att få svar på tänkta åtgärder från den moderatledda styrelsen i Huddinge kommun.

Nästan varannan ung kvinna mellan 20–24 år känner sig orolig för att utsättas för brott i Huddinge. Detta är något Brottsförebyggande rådet presenterat från den årliga trygghetsundersökningen som gavs ut i oktober.
Undersökningen grundar sig på cirka 73 500 personer som genom webbenkäter och post svarat på frågor om upplevd otrygghet, utsatthet och deras förtroende för rättsväsendet. I rapporten framgår det att många kvinnor väljer att ta en annan väg i sitt bostadsområde och andelen kvinnor som rapporterat om att de blivit utsatta för sexualbrott har ökat.

Rapporten visar stora skillnader på upplevd trygghet i kommunens olika bostadsområden. Det är 31 procent som upplever sig trygga i Flemingsberg, medan 82 procent uppger att de känner sig trygga i Snättringe. I Vårby känner sig hälften av de tillfrågade trygga i sitt bostadsområde jämfört med Lännas 81 procent.

I måndags under kommunfullmäktiges sammanträde lämnade oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång (S) och Kamile Ünver (S) över en interpellation om ämnet till kommunalrådet Ingalill Söderberg (DP), som är ansvarig för trygghetsfrågor.

Tryggheten för kvinnor i kommunen kan öka via bättre stadsplanering med bättre belysning, trygga gångvägar och strategisk kameraövervakning, sa Ingalill Söderberg

Socialdemokraterna tror dock inte att detta räcker. Det saknas andra faktorer för att skapa trygghet för kvinnor i stadsplaneringen, menar de.

Ingalill Söderberg kommenterar interpellationen och säger sig vara medveten om de stora skillnaderna i trygghetsupplevelse mellan män och kvinnor i kommunen. Därför vill kommunen jobba på att öka jämlikheten mellan könen, menar hon.

Sara Heelge Vikmång förklarar att det är fler faktorer som spelar roll.

– Vi tar ofta upp att det är troligt att en ung man utsätts för brottslighet, men det vi inte talar lika ofta om är att många av de unga männen själva lever ett brottsligt liv. Kvinnor utsätts alltså för våldsbrott utan att vara del av ett kriminellt liv själva. Många flickor och kvinnor uppger att de känner otrygghet i den offentliga miljön, avslutar Sara Heelge Vikmång.

 

Trygghetsundersökningen går att läsa i sin helhet här.