Bild av: Kamila Lubas

Antal anmälningar för barnmisshandel har fördubblats. Pojkar är de som misshandlas mest. Bild av: Kamila Lubas.

Barnmisshandel fördubblas

Av Kamila Lubas
Antal anmälningar av barnmisshandel i Huddinge har fördubblats på tio år. Christine Carlsen chef på Socialförvaltningen är medveten om problemet.

På tio år har antal anmälningar misshandel mot barn fördubblats. Bara det senaste året har anmälningarna ökat med nitton procent.

 

– Anmälningar om att barn far illa ökar men det kan ju också betyda att aktörer i samhället är bättre på att uppmärksamma barn och kunskap om hur en anmälan görs, säger Christine Carlsen som är chef vid individ- och familjeomsorg på Socialförvaltningen.

 

Det är alltså viktigt att komma ihåg att det finns ett stort mörkertal, då många fall av våld mot barn aldrig polisanmäls, särskilt när det gäller yngre barn och utsatta grupper. Därför är det också svårt att veta hur stora de verkliga siffrorna är.

– Att barn riskerar att fara illa är ett stort samhällsproblem, säger Christine Carlsen.

 

Småbarn i åldern noll till sex är en av åldersgrupperna där anmälningarna om misshandel har ökat mer på senaste tiden. På fyra år har det ökat totalt med fjorton procent, enligt statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet.

– Det förebyggande arbetet är viktigt och därför har vi Familjecentralen som stödjer nyblivna föräldrar. Att ge föräldrarna verktyg och stöd för att kunna agera utan våld , fysiskt eller psykisk, säger Jelena Drenjanin ordförande i grundskolenämnden.

Skolan anmäler

 

Skolor anmäler oftast barnmisshandel. Det syns på statistiken då det är betydligt mindre anmälningar under sommarlovet än under skolåret. Förskola och skola har anmälningsskyldighet enligt lagen.

 

– Det är inte så att man ser ett blåmärke eller två och att det innebär att man anmäler barnmisshandel. Det är inte enkelt att veta om ett barn far illa och därför räcker det att göra en orosanmälan för då utreds det av Socialtjänsten, säger Jelena Drenjanin.

 

Jelena Drenjanin förklarar att det är kunskapen man har fått efter den akademiska utbildningen och erfarenhet inom yrket.

 

– Orosanmälan ska göras så fort man misstänker att det finns skäl att ett barn far illa. Därefter överlämnar vi det till Socialförvaltning, säger Jelena Drenjanin.

 

De flesta misstänkta för barnmisshandel i Stockholms län är i åldrarna 30 till 49 år, i många fall familj till barnet. Men det är viktigt att komma ihåg att siffran omfattar personer över femton år, vilket betyder att misstänkta personer under femton inte syns i statistiken, eftersom de inte är straffmyndiga. Enligt en undersökning från BRÅ bland högstadieelever begås ofta misshandel på skolan och skolgården.

 

– Vi har alla ett gemensamt ansvar att säkerställa att barn får det stöd och skydd som behövs, säger Christine Carlsen.