Cykel- och gåväg. Foto: Olle Bergvall

Ett roligt namn ska få fler att gå och cykla till skolan

Huddinge kommun uppmanar Huddingeborna att skicka in namnförslag till projektet Säkra skolvägar. På deras hemsida skriver de att de letar efter ”ett roligt namn som ska få fler att gå, cykla och åka buss till skolan” och att den med bäst idé ”får en överraskning”.

Huddinge kommun har länge jobbat för att få fler barn att ta alternativa vägar till skolan. I stället för att åka bil vill kommunen uppmana skolbarnen till att gå eller cykla. Genom att satsa på säkra skolvägar hoppas Huddinge att det ska bli enklare att välja en mer miljövänlig väg till skolorna. Kommunen anordnar även cykelskola under våren där barn får lära sig cykla, hur trafiken fungerar och vad olika trafikmärken betyder.

Enligt skolorna som deltar i projektet har bilskjuts halverats sedan arbetet inleddes. Nu är det endast 19 procent av skolbarnen som får skjuts av sina föräldrar medan resten cyklar, går eller åker kollektivt till skolan.

Skicka ditt namnförslag till sakra.skolvagar@huddinge.se.