En mörk kvällsbild på en gata med gatlyktor, lite hus och träd i bakgrunden samt två personer som går bortåt långt bort i bilden.

En kvällsbild av en gata i Huddine. Foto: Jakob Amnér

Huddingepolisen varnar – många unga brukar narkotika

Ökad användning av narkotika bland unga gör att Polisen i Huddinge nu går ut och varnar tonårsföräldrar. De upplever att bruket av narkotika blir mer öppet och flera föräldrar uttrycker oro. – Problemet som lyfts fram är bara toppen av ett isberg, det är så enkelt att få tag på narkotika. Det är bara ett samtal bort liksom, säger en tonårsförälder vi har pratat med.
  • Till Mini Maria Huddinge kan du som är ung eller förälder vända dig för att få stöd i frågor som rör alkohol, narkotika eller spel om pengar.
  • Öppenvårdsmottagningen är till för ungdomar upp till 20 år.
  • Är du under 18 år så behöver föräldrarna vara med eller åtminstone ge ett samtycke till ett möte. Ungdomar kan ringa till Mini Maria och sedan tar de kontakt med föräldrarna om det blir ett möte.
  • Till Mini Maria kan man ringa direkt till behandlare eller sjuksköterska.
  • Vid akut oro för sin ungdom så kan man vända sig till Maria Ungdom Fridhemsplan, de har öppet dygnet runt alla dagar om året. Efter ett besök på Maria Ungdom kommer det alltid en uppföljning hos oss på Mini Maria.

I ett inlägg på Facebook under måndagen gick Polisen i Huddinge ut med en varning till tonårsföräldrar. De skriver att bruket av narkotika bland tonåringar i kommunen blir allt mer öppet. Polisen skriver att föräldrar har ett viktigt ansvar i det förebyggande arbetet. De ska hålla utkik efter varningssignaler och kontakta vård, socialtjänst eller Polisen för stöd eller hjälp om det behövs.

Nytt i Flempan har pratat med Kristina Wahlqvist, enhetschef för Mini Maria i Huddinge. Mini Maria är en öppenvårdsmottagning för barn och unga upp till 20 år som arbetar med alkohol, narkotika eller spel om pengar.
 

Några vanliga tecken
Kristina Wahlqvist säger att föräldrar känner sitt barn bäst och tror att de känner på sig om något är fel. Hon berättar att några vanliga tecken på att en tonåring börjat med droger är mindre ork att gå i skolan, försämrade skolresultat, många nya ytliga vänner. Det beror också på vad för drog man har börjat att använda, olika droger ger olika tecken. Kristina Wahlqvist uppmanar föräldrar att söka kontakt direkt när de känner att något inte stämmer. Hon uppmanar att lita på magkänslan och säger att det är bättre att komma till dem en gång för mycket.

– Ju tidigare vi upptäcker ett missbruk desto snabbare kan vi hjälpa ungdomen och familjen, säger Kristina Wahlqvist.

Kristina Wahlqvist tror att vi måste bryta stigmatiseringen som många föräldrar känner inför att deras barn hamnat i ett missbruk.

– Jag tror att vi måste våga börja prata med varandra och att inte döma varandra när ens ungdom har hamnat i missbruk eller annat nedbrytande beteende, säger Kristina Wahlqvist.

Stigmatiseringen måste brytas
När Nytt i Flempan söker kontakt med föräldrar är det inte så lätt att hitta någon som vill framträda med namn, då det är en känslig fråga. En förälder vill vara anonym då hens tonårsbarn brukat narkotika. Tonårsföräldern är dock angelägen om att medverka för att det är viktigt att problemet uppmärksammas. Hen tycker det är bra att Polisen lyfter problemet, men att det måste göras mycket mer.

– Problemet som lyfts fram är bara toppen av ett isberg, det är så enkelt att få tag på narkotika. Det är bara ett samtal bort liksom, säger en tonårsförälder. 

Hen tror också att den stigmatiseringen som finns bland föräldrar är skadlig och att det hade varit mycket bättre för alla om fler vågade prata om problemet.

– Många föräldrar vågar inte prata om det, de skäms. Det är ett stort problem och det kan hända vem som helst, säger hen.

Tonårsföräldern säger att unga som brukar narkotika ofta mår dåligt och att det är viktigt att lyssna på barnets önskemål. Barnets trygghet är det viktigaste.
 

"Vi måste vara medmänniskor"
Lisa Stenberg är en tonårsmamma som tycker att Polisen gör så gott de kan, men att det är tufft med få resurser. Hon säger att vuxenvärlden överlag har ett viktigt ansvar att hålla koll på vad ungdomarna gör.

– Samhället har blivit hårdare, jag blir orolig för samhällsutvecklingen med mer utanförskap och mindre respekt. Vi måste vara medmänniskor och agera när vi ser situationer, säger Lisa Stenberg.