"Jag tror det är väldigt viktigt då vi ser ungdomarna sitta uppe på Myrstuguberget och fryser. Behovet för en fritidsgård finns".

Martina Hartmann, 66 år