Bild på rondellen i Segeltorp centrum. Igenvuxet och ovårdat. Foto: Jakob Amnér

Medborgarna har tröttnat på Segeltorp

Ogräs, igenvuxen rondell och trasiga trottoarer, det är miljön som Segeltorpsborna får bo i. Medborgarna har nu tröttnat på den allt mer nedgångna miljön som gör att centrum beskrivs som ovårdat och fult ut.

Ulrika Runge som bor i Segeltorp tycker att det är tråkigt att kommunen låter centrum förfalla. Hon säger att kommunen inte har rensat ogräset ordentligt de två senaste somrarna. Resultatet har blivit väldigt mycket ogräs.  

– Hela rondellen är igenväxt och det ser väldigt tråkigt ut att komma in i centrum. Rondellen brukar vara fin, men nu ser det nedgånget ut, säger Ulrika Runge.

Nedskräpning ökar
Hon tror att den tråkiga miljön även påverkar medborgarnas omsorg för området. Ett tråkigt område gör människor mer benägna att skräpa ned eller vandalisera. Ulrika Runge berättar också att hon och flera andra har lämnat in serviceanmälan till kommunen. Vad hon vet har inget gjorts åt saken och ingen har fått någon förklaring eller respons på deras anmälan.

Caroline Alsterhed, tillförordnad Enhetschef för Park i Huddinge, berättar hur kommunen ser på saken. Hon ger medhåll till medborgarna.

– Jag har full förståelse för de medborgare som tycker det ser fult och ovårdat ut, jag håller med dem, säger Caroline Alsterhed.

Tidigare rensning
Hon berättar att det händer väldigt mycket just nu på Stadsmiljöavdelningen, som har ansvaret för ogräsrensningen. De har en ny ledning och har stärkt upp kompetensen inom gröna frågor. De kommer också se över hur de arbetar, ta fram nya skötselplaner och ska även arbeta mer långsiktigt. Konkret behöver kommunen börja med ogräsrensningen mycket tidigare och oftare under säsongen än vad som gjorts tidigare. Avdelningen har inte fått mer pengar, men hon tror att omorganiseringen kommer göra dem mer effektiva. 

Caroline Alsterhed svarar även att kommunen mottagit serviceanmälningarna från medborgarna, men att de inte haft resurser att arbeta med det på ett bra sätt. Hon berättar dock att felanmälningarna är en av anledningarna till att kommunen nu ska förbättra sitt arbete.