Hatbrottsanmälningarna ökar i hela landet, i Huddinge har de fördubblats på två år. fotomontage: Isak Jarnehäll

Allt fler anmäler hatbrott i Huddinge

Antalet polisanmälningar med hatbrottsmotiv ökar i hela landet. I Huddinge har antalet mer än fördubblats sedan 2016.
– Det är en oroande utveckling, säger Huddingepolitikern Ingalill Söderberg.

Polisanmälningar där hatbrott gått att identifiera som motiv ökar i hela landet. Detta visar siffror från BRÅ (Brottsförebyggande rådet). I Huddinge kommun har siffran mer än fördubblats sedan 2016.


 

Det är framförallt hatbrott baserat på sexuell läggning som ökar tillsammans med antisemtiska och islamofobiska hatbrott. Ingalill Söderberg (DP) är ordförande i Trygghets- och delaktighetsberedningen i Huddinge, hon menar att kommunens stora flyktingmottagande kan förklara varför hatbrotten mot muslimer ökar.

 – Det har ju kommit mycket människor från den typen av länder.

Nujin Alacabek Darwich (V) är ledamot i Trygghets- och delaktighetsberedningen. Hon håller inte med om Ingalill Söderbergs förklaring.

– Att skylla på invandringen är att göra det enkelt för sig. Jag tror att de växande ekonomiska klyftorna och en försämrad välfärd har skapat ett behov av att hitta en syndabock.

En förklaring till ökningen av hatbrotten kan vara att Huddinge kommun ändrat sina rutiner kring klotter och skadegörelse. Nu polisanmäls allt som innehåller kränkande ord och symboler. Ingalill Söderberg tror också att det faktum att 2018 var ett valår kan ha bidragit till ökningen, eftersom att många hatbrott riktar sig mot myndigheter och organisationer.

– Det är inte bra, det är en oroande utveckling, säger Ingalill Söderberg.

Brott med främlingsfientligt eller rasistiskt motiv är det i särklass mest vanliga hatbrottet. BRÅ har identifierat 4865 polisanmälningar från hela landet inom denna kategori under 2018, det är en ökning med 5 procent. Den största förändringen gäller dock de antisemitiska hatbrotten, de har ökat med 35 procent från föregående mätning.