NTI Gymnasiet i Södertörn. Foto: Emma Håkansson

Kommunens elever är minoritet i Huddinges gymnasieskolor

Av Emma Håkansson
57 procent av Huddinges gymnasieelever kommer från andra kommuner. Men Christina Eklund (M), ordförande för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, ser inga problem med det.
– Förstahandsval och det fria valet går före, det är det som är hela grejen med regionen, säger hon.

Endast 43 procent av eleverna på Huddinges gymnasieskolor är bosatta i kommunen. Det visar siffror från Skolverket. Men Christina Eklund (M), ordförande för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, menar att det är viktigare att ungdomarna får välja själva.

 

– Förstahandsvalet och det fria valet går före, det är det som är hela grejen. Tidigare satt politiker i Tyresö och bestämde kring Tyresö gymnasium. Det är inte så ungdomar vill ha det. De vill röra på sig, de är på väg att bli unga vuxna.

 

Christina Eklund menar att när man kan söka till gymnasieskolor i hela länet, så blir utbudet av utbildningar betydligt större.  

 

– Självklart är det ju så att Huddinges ungdomar är välkomna att söka till oss. Men det fria valet är det viktigaste. Det finns ingenting viktigare än det, säger Eklund.

 

Så ni ser inga problem med att ungdomarna söker sig utanför kommunen? 

 

– Nej, vad skulle det vara? Vi fyller ju våra skolor med ungdomar från Botkyrka, Södertälje. De kommer från Stockholms stad och så vidare. För de ungdomarna har också valt och de har valt Huddinge, och beroende på deras betyg så kommer de in.

 

Varför tror du att ungdomarna väljer gymnasier utanför kommunen?

 

– Det är så att Huddinge ingår i länets gymnasieregion. Sedan många år tillbaka så finns det alltså möjligheter för ungdomar i Södertälje att välja Stockholms stads gymnasieskolor eller fristående skolor i Upplands Väsby. Det här är en väldigt viktig valmöjlighetsreform.

 

2016 lade den röd-grön-rosa majoriteten (S, MP och F!) fram en rapport om att begränsa det fria valet till Stockholm innerstads gymnasieskolor. Det skulle innefatta de tre nationella programmen: Naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi. Rapporten var menad som hypotetisk men man ville påvisa det stora tryck som var på innerstadsskolorna och att fler borde söka sig till närliggande kommuner. Christina Eklund tar däremot stort avstånd från rapporten.

 

– Det kommer definitivt inte från den här kommunledningen. För oss är det fria valet högst avgörande, för det är ungdomarna själva som ska bestämma över sina liv. Det är inte vi politiker som ska göra det, säger hon och fortsätter:

 

– Ska vi då bestämma att Huddinges ungdomar inte får söka något annat? Ska vi bestämma att Stockholms stads ungdomar, Botkyrkas ungdomar bara ska få söka i sin kommun? Det vore att gå tillbaka till 70-talet. Idag är det ju upplagt så att man ska få bestämma kring sitt liv väldigt mycket själv.