Huddingeförslaget hittar man på huddinge.se Foto:Ludwig Vesterström.

Få Huddingeförslag godkända

Via Huddingeförslaget kan du som medborgare påverka kommunens framtid och utveckling. Men hittills har endast fem av 170 förslag blivit godkända.
• Förslaget ska lämnas in digitalt på Huddinge.se
• Förslaget ska handla om kommunens verksamheter.
• Skriv en beskrivning av ditt förslag med en tillhörande rubrik (halv A4-sida, ca2.000 tecken).
• Lämna namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Sedan den 1 maj 2018 har medborgare i Huddinge kommun kunnat använda den digitala e-tjänsten ”Huddingeförslag” för att påverka utvecklingen i kommunen. Totalt har 170 Huddingeförslag publicerat på kommunens hemsida. 125 förslag har avslutats då de inte fyllde upp rösningskvoten på 100 röster. Endast 11 stycken förslag har besvarats av kommunen, där fem stycken har fått godkänt.

Agnetha Carlsson Pastén, samhällsvägledare på Huddinge kommun, berättar att Huddingeförslag har fungerat som en modern form av medborgarinflytande. Där invånarna enkelt kan engagera sig i frågor som berör kommunen.

 

– Huddingeförslagen erbjuder en digital lösning för kommunens invånare att engagera sig i frågor som rör kommunen genom att lämna, rösta och kommentera förslag, säger Agnetha Carlsson Pastén.

 

Hur går processen till?

När kommunen har tagit emot ett Huddingeförslag så granskas innehållet. Alla inskickade Huddingeförslag måste ha en koppling till kommunens verksamhet, annars kan inga beslut fattas. När väl ett förslag har blivit godkänt och publicerats så är det fritt fram för övriga medborgare att rösta, kommentera och dela det inskickade förslaget. Om ett förslag får 100 individuella Huddingeröster inom 90 dagar, så överlämnas det till den berörda nämnd eller förvaltning som har hand om frågan. Därefter är det upp till nämnden att ta ett beslut gällande om man ska avslå eller godkänna förslaget.

 

– Om ett Huddingeförslag inte når över 100 röster, så lämnas det utan åtgärd och förslagsställaren får en återkoppling av beslutet, berättar Susanne Lindholm, samhällsvägledare Huddinge kommun.

Ingen åldersgräns för förslagen

Alla som bor i Huddinge kommun, oavsett ålder, har möjlighet att skicka in sitt Huddingeförslag. Ett av Huddingeförslagen som har blivit godkänt handlar om ett utomhusgym vid Långängen. Förslaget som publicerades den 2018-05-04 fick totalt 150 röster, vilket resulterade i att förslaget skickades vidare till Kultur- och fritidsnämnden. Nämnden beslutade att man ställer sig positivt till förslaget och tillsatte en utredning för att kartlägga ett bygga av utomhusgym.

 

Avslutningsvis berättar Susanne Lindholm att med hjälp av Huddingeförslagen så har hanteringen av de tidigare medborgarförslag effektiviserats, vilket har minskat administrationsarbetet.

– Vi ser idag att det inte finns något behov av att göra några större förändringar av Huddingeförslag. Men, över tid kan det bli aktuellt med förändringar om vi ser behov av det, men inget som är planerat i dagsläget, förklarar Susanne Lindholm, samhällsvägledare Huddinge kommun.