Inte ens varannan lärare i hem- och konsumentkunskap är behörig i Huddinge kommun. Foto: Pixabay

Få behöriga hem- och konsumentkunskapslärare

Mer än var fjärde lärare i Huddinge är obehörig och inte ens varannan lärare i hem- och konsumentkunskap är behörig. Dessutom blir andel behöriga hemkunskapslärare mindre för varje år. Det visar statistik från Skolverket från 2018.

Lärarbristen växer för varje år. Enligt Lärarförbundet beräknas Sverige sakna mer än 65 000 lärare år 2025. I Huddinge kommun är lärarbehörigheten är nere på 71,3 läsåret 2018/19. I statistiken från Skolverket ser man en särskilt tydlig minskning av behöriga hem- och konsumentkunskapslärare i kommunen.

– Varje kommun måste göra allt för att locka fler lärare och inte skylla på att det är lärarbrist som Huddinge kommun gör, säger Joakim Lindström, grundskolelärare och vice ordförande för Lärarförbundet Huddinge.

Joakim Lindström förklarar att det lönar sig att byta kommun, lärare som börjar jobba i en annan kommun får högre lön. Lindström tror att det kan vara en anledning till den ökade obehörigheten bland hem- och konsumentkunskapslärare.

– Huddinge kommun har inte alls satsat på skolan och konsekvensen blir då att lärare från Huddinge kommun flyr till andra kommuner.

Enligt Lärarförbundets undersökning ‘’Bästa skolkommunen’’ ligger Huddinge kommun långt ner, på plats 267 av Sveriges 290 kommuner. Tidigare i år krävdes även Huddinge kommun av Skolverket att betala tillbaka nära 9 miljoner kronor, eftersom kommunen har sänkt sina egna kostnader per elev samtidigt som man har mottagit bidrag från staten.

– Vi upplever att vi har bra avtal men de följs inte av kommunen. Vi har för många dåliga ledare som inte värnar om läraryrket utan lägger mer arbetsbelastning på lärare.

Joakim Lindström berättar även att det är lägre krav på behörighet vad gäller hem- och konsumentkunskapslärare, och ämnet har ifrågasatts.

– Det lönar sig sällan att vara behörig eftersom lönerna inte skiljer sig så mycket, det kostar mer än vad det smakar. Det är mycket oroande, ingen sätter sig i ett flygplan utan en utbildad pilot men vem som helst kan få jobba som lärare, på grund av lärarkrisen i landet.

Obehöriga lärare får inte sätta betyg ensamma och därför måste de göra det tillsammans med en behörig lärare, alternativ få ett godkännande av rektorn.

– Detta ökar arbetsbelastningen på behöriga lärare, på ett mycket haltande sätt.

Joakim Östling, chef över rektorerna i Huddinge kommun berättar att det är svårare att rekrytera lärare inom hem- och konsumentkunskap eftersom den kategorin av lärare ofta får jobb utanför skolan. En annan orsak, enligt honom, kan vara att många lärare är legitimerade inom flera ämnen och då prioriteras hem- och konsumentkunskap bort.

– Vi försöker bygga en gemenskap mellan alla hem- och konsumentkunskapslärare genom konferenser och samarbete, säger Joakim Östling.

Han berättar även att Huddinge kommun inte prioriterar att öka andelen behöriga hem- och konsumentkunskapslärare eftersom att det går bra för eleverna i alla fall. Joakim Östling säger att Huddinge kommun ständigt jobbar med att hitta bättre lokaler till hem- och konsumentkunskapslärare för att öka kvaliteten.

– Vi jobbar för att behöriga hem- och konsumentkunskapslärare ska få bättre förutsättningar, vi vill få hit flera behöriga, behålla och utveckla dem.