Var åttonde kvinnlig pensionär i Huddinge är fattig

Var åttonde äldre kvinna i Huddinge lever i relativ fattigdom enligt de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån som Mitt i Huddinge rapporterat om. Det innebär att inkomsten ligger under 60 procent av medianinkomsten vilket motsvarar en inkomst på under 12 420 kr i månaden.

Totalt sett har antalet fattiga pensionärer ökat i Huddinge men jämförelsen mellan de manliga och kvinnliga pensionärerna visar att det är betydligt färre fattiga äldre män. Bara ungefär hälften så många män som kvinnor är fattiga.

Det här är något vi kommer få leva med tror Kjell Andersson, ordförande i PRO Centrala Huddinge.

— Detta är en logisk följd av hur pensionssystemet är uppbyggt. Det är inte balanserat och kvinnor som varit hemma med barnen exempelvis har det sämre ställt än männen när de når pensionsåldern. Det är väldigt tråkigt.

 

Men han har en uppmaning till dagens äldre.

— Sök bostadsstöd hos Pensionsmyndigheten! Det är den viktigaste åtgärden för att förbättraden ekonomiska situationen för varje enskild pensionär.