Gömmaren står utan kommunalt vatten och avlopp. Bild: Rebecca Wattjersson

Nya boenden skapar problem vid Gömmaren

Förvandlingen från fritidshus till permanentbostäder runt Gömmaren skapar problem med både avlopp, vatten och vägar. Christian Ottosson (C) menar på att detta är inget som kommer att lösas i dagsläget.

Gömmaren är ett naturreservat med badplats i västra Huddinge som länge varit ett populärt fritidshusområde. De senaste åren har hundratals fritidshusområden förvandlats till permanentbostäder söder om Gömmaren.

Men husen saknar kommunalt vatten eller avlopp. WC, kök och tvättstuga sköts med septiktankar och infiltrationsanläggningar av varierande kvalitet för tillfället.

Vid drunkningsolyckor har utryckningsfordon haft problem med att komma fram till badplatsen på grund dåliga vägar på Ryttarvägen. Detta blir inte bättre av det höga trycket från besökande till Gömmaren som är en populär badplats.

Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för underhåll av stads- och utemiljöer, säger:

– Det ligger i vår planering att vi ska ta tag i den delen med modernare avlopp. Just nu jobbar vi hårt med att förbättra både avlopp och vägstandarden i flera andra områden och enligt vår vatten och avloppsplan som vi har kommer vi längre fram ta oss an Gömmaren. Det är stora investeringar som behöver göras men just nu finansierar vi i andra områden som prioriteras före Gömmaren.

Huddingebon Mats Olov Nilsson menar att:

– Stränderna och slänterna kring sjön är mycket slitna och kraftig erosion har spolat metervis med jordmån i sjön. En från början näringsfattig sjö har börjat växa igen på grund av utläckande näringsämnen från alla fastigheter runtom sjön. Hur man dessutom har gett bygglov för stora hus mitt inne i naturreservatet utan vare sig avlopp eller kommunalt vatten är helt obegripligt. Tyvärr är risken stor att Gömmaren blir älskad till döds.

Kerstin Östling är också bosatt i Huddinge, hon brukar åka och bada i Gömmaren. 

– En gång en trevlig badsjö med en liten sommarkiosk, simskola och små hus att byta om till badkläder i och nu är den överbefolkad och helt förstörd, säger hon.

Lars Soreby som också brukar besöka Gömmaren säger:

– Gömmaren ska vara för alla, inte något fritidsområde. Det är så förstört redan som det är. Det måste bli stopp för förödelsen.

Christian Ottosson avslutar:

– Exakt vilket år som det blir aktuellt att börja med Gömmaren kan jag inte säga i dagsläget.