Det var första gången att Per Tillander arbetar med en brand i smältverket för radioaktivt avfall.Foto: Lava Selo

Brandmän från Södertörn fick släcka brand i Studsvik

I början av november bröt en brand ut i ett smältverk för radioaktivt avfall i Studsvik utanför Nyköping. Södertörns brandkår gjorde en viktig insats i släckningsarbetet.

– Den här händelsen blev stor och komplicerad så Sörmlandskustens räddningstjänst kontaktade vår ledningscentral och frågade om vi kunde förstärka deras ledningsorganisation, säger Per Tillander, yttre chef/operativ chef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst har ett samarbetsavtal som skulle träda i kraft den 18 november. Men på grund av branden i Studsvik startade samverkan elva dagar tidigare.

– Det här var en stor händelse i Nyköping. Hade Sörmlandskustens räddningstjänst hanterat det helt själva hade det blivit väldigt ansträngt i deras distrikt. En av vinsterna när flera organisationer samverkar är att man fortfarande kan ha en relativt god beredskap för andra händelser, säger Per Tillander.

Klockan 19.40 den 7 november fick Södertörns brandförsvarsförbund larmet från Nyköping. Per Tillander åkte dit med sin sambands-och ledningsoperatör. Under den 45 minuter långa resan fick han information om branden och vilka åtgärdar som tagits på plats.

Branden började i en 22 ton tung titanklump och spred sig sedan vidare i huset. Det som försvårade släckningen är att byggnadens mått var 80x60 meter och var 10 meter hög. Brandhärden hade spritt sig till taket. Dessutom stod en gasoltank och en syrgastank intill det brinnande huset.

– Problematiken var att branden härjade så långt in på taket att vi inte kunde nå den. Dessutom hade det brunnit under taket, så vi kunde inte lita på att det skulle hålla. Därför var vi tvungna att jobba med stegbil.

Per Tillander är nöjd med samarbetet med båda Sörmlandskusten och företaget Cyclifes som äger anläggningen i Studsvik.

– Under hela insatsen hade jag en god dialog med företaget som har anläggningen. De har en brand-och skyddsingenjör som hela tiden jobbar med vår säkerhet med sin personal. Så de gör kontinuerliga mätningar av radioaktiviteten, kontrollerar brandröken, släckvattnet och miljön där vi står så att vi inte utsätts för någon form av strålning där vi arbetar. Eftersom det här är en industri som jobbar med destruktion av radioaktivt avfall har företaget en organisation för att hantera detta. De har en väldigt god ordning på sitt skyddstänk, säger han.

Klockan 8 på morgonen den 9 november lämnade räddningstjänsten platsen. Ingen skadades under branden.