Byggarbetsplatsen vid bron i Vårby backe Foto: Marion Sidwall

Gång- och cykelbron i Vårby backe rivs

I slutet av november kommer gång- och cykelbron i Vårby backe rivas. Medan rivningsarbetet pågår kommer E4 och E20 vara avstängda i båda riktningarna och trafiken behöver ledas om.

Rivningen av den gamla bron är en del av processen med att anlägga Förbifart Stockholm. Med start från klockan 22:00 på fredagskvällen 29 november börjar rivningen av bron i Vårby backe. Enligt planerna ska arbetet vara klart vid klockan 08:00 på lördagsmorgonen, dagen därpå. Redan under fredagen ska arbetet påbörjas med att få bort den gamla bron som ägs av Huddinge kommun. Under lördagen ska alla delar forslas bort från platsen med lastbil. Den rivna bron kommer att ersättas med en ny bredare gång- och cykelbro över motorvägen.

Slutet är nära, om ungefär en vecka ska bron vara borta Foto: Marion Sidwall

– Anledningen till att vi bygger en ny bro är att E4 och E20 i Vårby backe blir bredare än befintlig väg på sträckan mellan trafikplats Lindvreten och Vårbybron, säger Anette Håkans, kommunikatör på Trafikverket. Antal körfält utökas.

Enligt henne har Trafikverket än så länge inte fått några reaktioner på att den befintliga gång- och cykelbron ska rivas och ersättas med en ny. Några få har synpunkter på att de fått en omväg då Trafikverket hänvisat till att gå och cykla via trafikplats Lindvreten.

– Bygget började februari 2019. Den nya bron planeras vara på plats våren 2020, säger Anette Håkans.

Den nya bron kommer på plats nästa år Foto: Marion Sidwall

Enligt Per Lunde, projektledare på Trafikverket, ska den nya bron lyftas på plats i slutet av januari, alternativt början av februari år 2020. Bygget av den nya bron är inte det enda som kommer påverka trafiken och omgivningen. Kring Kungens kurva och Vårby backe kommer många förändringar att ske framöver.

Ombyggnation med nya möjligheter

Planerna på att bygga Förbifart Stockholm har funnits sedan 1960-talet men för först fem år sedan drog arbetet igång. Tanken med E4 Förbifart Stockholm är att vidareutveckla Stockholmsregionen och underlätta för människor och varutransporter. Genom att det blir en ny sträckning kommer norra och södra Stockholm bindas ihop. Sex nya trafikplatser kommer att vara en del av den totala sträckan: Häggvik, Akalla, Hjulsta, Vinsta, Lovö och Kungens kurva. När allt är klart beräknas restiden från Kungens kurva till Häggvik ta cirka 15 minuter.

Bygget ska bli en av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar. Totalt kommer sträckan bli 21 kilometer lång. Av den totala sträckan kommer 18 kilometer att vara förlagd i en tunnel.Trafikstarten är planerad till år 2030. Tidigare var trafikstarten planerad till 2026 men har skjutits fram efter flera problem med bygget.