I framtiden kan det bli fler cykelgarage Foto: Marion Sidwall

Säker parkering ger fler cyklister

Initiativet var omdebatterat. Nu, ungefär ett halvår senare, används cykelgaraget för fullt. Efter årsskiftet kommer enkäter skickas ut till användarna för att se om det i framtiden kan komma att bli fler.

– Jag tycker att det hade fått plats mer om det hade varit vanliga cykelställ istället, säger Per Eric Ludin, 74, boende i Huddinge.

Per Eric Ludin är en av dem som anser att pengarna hade kunnat satsas på sjukvård, äldreomsorg och barn isFör ungefär ett halvår sedan blev cykelgaraget i närheten av Huddinge station färdigt. För att förebygga eventuella cykelstölder är garaget endast öppet för medlemmar. För 100 kronor har man en garanterad plats av de 42 som finns. Det finns också möjlighet att parkera eller låsa fast sin cykel utanför. Trots syftet att uppmuntra till mer cyklande och tryggare parkeringsmöjligheter har garaget kritiserats.

För 25 år sedan fick han Huddinge kommuns miljöpris och är själv en miljömedveten person som lyfter fram vikten av att gå och cykla som alternativ till andra färdsätt.

Enkät och rapport efter årsskiftet

För att kommunen ska veta hur garaget fungerar, kommer de att skicka ut en enkät till användarna efter årsskiftet.

Sarah Brunzell, trafikplanerare i Huddinge kommun, arbetar med cykelgaraget i Huddinge centrum.

– All info kommer att samlas och analyseras i en rapport sommaren 2020, säger hon.

Per Eric Ludin tycker att cykling är ett bra färdsätt Foto: Marion Sidwall

Något Per Eric Ludin reagerat på är den vattenpöl som vuxit sig större i ena hörnet av cykelgaraget.

– Angående vattensamlingen har vi nyligen förlängt stuprören och framöver kommer vi komplettera med något slags skydd som minskar att ytterligare vatten rinner in i garaget. Vi arbetar just nu med att ta fram en lösning på det, säger Sarah Brunzell.

Samband mellan val av placering och antal cyklister

Som det ser ut just nu är det för tidigt att sia om fler garage kommer att byggas. Det som finns idag kommer att utvärderas innan nya planer sätts i verket.

Att resa hållbart är en av anledningarna till att projektet blev av och Sarah Brunzell lyfter fram vikten av att förutsättningarna för cyklister prioriteras. Är cykelgaraget centralt placerat kommer fler vilja använda det.

– Det skapar flexibilitet i transportsystemet, säger Sarah Brunzell.

Undersökningar och utvärderingar

Av den utvärdering som redan gjorts bland Huddingebor framgår det att det finns en efterfrågan på fler skyddade och säkra cykelparkeringar. Fler undersökningar kommer göras av kommunen innan det blir aktuellt att bygga fler cykelgarage.

– Intresset för att boka en plats i garaget har varit stort. Det är glädjande eftersom det var svårt att förutspå det egentliga intresset på förhand, säger Sarah Brunzell.

Huddinge kommun har regelbundet utvärderingar om hur mycket olika cykelställ och förvaringsskåp används i cykelgaraget. Idag finns inga uppgifter på om garaget minskat antalet cykelstölder.