Fler unga män än kvinnor är arbetslösa i Huddinge. Foto: Pixabay

Unga män står oftare utan jobb i Huddinge

Ungdomsarbetslösheten sjunker i Huddinge. Trots det är det fortsatt en tydlig skillnad mellan unga kvinnor och män, där de sistnämnda oftare står utan jobb.

Förra året var 5,8 procent av unga kvinnor arbetslösa medan 8,3 procent av unga män stod utan jobb i Huddinge. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen. Christina Eklund (M) är ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Huddinge kommun och hon menar att det finns goda förutsättningar för Huddingebor.

– Vi har lägre ungdomsarbetslöshet nu än tidigare. Eftersom hela Stockholms län räknas som en arbetsmarknad finns det bättre förutsättningar för att komma ur arbetslöshet här än i andra delar av Sverige, säger hon.

När man tittar på statistiken för personer mellan 16-64 år är det istället något vanligare att kvinnor än män är arbetslösa i Huddinge. Den totala arbetslösheten i kommunen låg på 6,5 procent 2018 och den har legat på ungefär samma nivå i fem år. Jämför man Huddinge med sina grannkommuner har Ekerö och Tyresö relativt låg arbetslöshet medan Botkyrka har högre. Christina Eklund hävdar att de jobbar hårt för att minska arbetslösheten men att den aldrig helt kan försvinna.

– Vi kommer aldrig kunna komma ner till noll procent men det är viktigt att vi fortsätter samarbeta med Arbetsförmedlingen för att hjälpa folk ta sig in på arbetsmarknaden.

En stor orsak till varför många står utan arbete är för att de har hinder av olika slag. Det kan vara allt ifrån en funktionsnedsättning till bristande språkkunskaper, menar Christina Eklund. Arbetsmarknaden ser dessutom annorlunda ut idag än vad den gjorde för ett antal år sedan.

– Det finns ett kompetensglapp och därför är det viktigt att vi hjälper folk att utbilda sig, säger hon.

 

Konjunkturinstitutet rapporterade i oktober 2019 att högkonjunkturen i Sverige är över. Senast Sverige gick in i en lågkonjunktur var under hösten 2008 och det fick genast konsekvenser för arbetsmarknaden. Siffrorna från Arbetsförmedlingen visar tydligt att antalet arbetslösa ökade under finanskrisen. Christina Eklund påpekar att det är en oundviklig utveckling som väntar.

– Det är klart att siffrorna är bättre under en högkonjunktur, på sikt kommer vi påverkas av en eventuell lågkonjunktur. Vi måste hålla koll på läget.