Återvinningsstation i Stuvsta. Bild: Monica Hellberg

Huddingebor reagerar på nedskräpning vid återvinningsstationer

Av Peter Schwartz
Flera återvinningsstationer i Huddinge har under helgen varit överfyllda och omgivna av skräp. Vitvaror, byggmaterial och matavfall har omgärdat sopstationer i Stuvsta, Flemingsberg och Glömsta.

På Facebook-sidan Vårt eget Huddinge är reaktionerna starka. Flera personer säger att det är ett återkommande problem med skräpiga stationer och somliga föreslår att man sätter upp övervakningskameror på platsen för att identifiera nedskräparna.

 

Patricia, som varit delaktig i Facebook-tråden, säger att det inte går en dag utan att stationen på Terapivägen är full.

 

– Mycket stora saker, som kylskåp och sängar, kan finnas där. Allt som andra inte orkar slänga på återvinningen, säger Patricia.

 

En av de nedskräpade stationerna städades inte förrän ett klagomål kom in till Mark- och exploateringssektionen i Huddinge kommun.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som är ansvariga för underhållet av återvinningsstationerna säger att de fulla containrarna inte är ett problem och att man varit extra beredd under Black Friday och inför julveckorna.

– Stationerna i Huddinge töms varje dag och vissa av dem flera gånger under helgdagarna, säger Annika Ahlberg, regionchef på FTI:s Stockholmskontor.

 

Hon menar att problemet uppstår när privatpersoner av olika skäl lämnar större skräp på vid stationerna som egentligen hör hemma på en återvinningscentral.

 

Nedskräpning är olagligt och till största del är man själv ansvarig att sortera sitt avfall rätt. Det högsta straffet för nedskräpning är ett års fängelse och för mindre nedskräpning kan man bötfällas med 800 kronor.

 

Återvinningsstation i Stuvsta. Bild: Monica Hellberg

För att minska nedskräpningen vill alltså somliga i Facebook-tråden införa övervakningskameror på återvinningsstationerna.

– Helt rätt att införa övervakningskameror, säger Patricia.

 

Men enligt TFI är en sådan lösning inte möjlig i dag.

– Vi har ansökt om tillstånd till kameror, men inte beviljats, säger Annika Ahlberg, regionchef på FTI.