Gångtunnel i Skogås centrum. Bild: Nina Ädling

Dialog om tryggheten i Skogås

Av Nina Ädling
Samarbetet Trygg i Huddinge Kommun bjöd in till dialog i Skogås centrum på tisdagskvällen. Flera boende i Skogås tog tillfället i akt att prata med polis, brandförsvar, Huge bostäder och företrädare för kommunen.

– Det är ett bra initiativ, men sen ska det ju hända något också. Jag var här förra gången också, men jag tycker inte att det jag sa då har fått gehör. Därför är jag här igen, sade en av de boende i området.

En gång i månaden under höst och vinter är Trygg i Huddinge Kommun ute på olika platser i kommunen för att prata med invånarna om hur de upplever säkerheten i sitt område. De träffas också inom gruppen varje vecka för att diskutera och utvärdera enkäter och samtal de haft.

Catarina Klockerud, säkerhetssamordnare i Huddinge kommun, berättar att de tidigare hade trygghetsdialogerna i en lokal, men de upptäckte snart att det var samma personer som dök upp på mötena. För att fånga upp de som inte kommer på mötena har man nu börjat ha dialogerna på offentliga platser i stället. Det är ofta de unga som är svårast att nå, och därför behöver de som ordnar trygghetsdialogerna se till att även ta kontakt med dem.

– Förra månaden när vi hade trygghetsdialog i Flemingsberg var det ungefär lika många i varje åldersgrupp som hade svarat på våra trygghetsenkäter, säger Catarina Klockerud.

Anmärkningar som ofta kommer upp är dålig belysning, klotter och nedskräpning. Även önskemål om att polisen ska vara mer närvarande i vissa områden.

Barn som passerade under kvällen vinkade glatt och fick en pratstund med polisen Jan Dagquist. Ett gäng ungdomar kom fram och frågade nyfiket om det hade hänt något eftersom polisen var där. När de fick frågan om de känner sig trygga i Skogås svarade de jakande. 

En av de förbipasserande var Leif, som har bott i Skogås i ett 20-tal år.

– Det kan hända saker överallt, var man än bor. Jag känner mig trygg här. Men jag kan förstå att kvinnor känner sig osäkra på skumma mörka ställen, sade han.

Efter två timmar av samtal tog Trygg i Huddinge Kommun med sig de närvarande invånarna på en trygghetsvandring i Skogås. Detta för att de tillsammans skulle uppmärksamma ställen som kan förbättras ur en säkerhetssynvinkel. Catarina Klockerud pekade ut trasiga fotbollsmål och mörk belysning på vägen.

Trygg i Huddinge kommun finns på Facebook, och trygghetsenkäten kan fyllas i på kommunens hemsida.