Cyklar vid Fullersta torg. Bild: Leif Åkre

Långtidsparkerade cyklar – snart ett minne blott

Av Leif Åkre
Oanvända cyklar tar plats, hindrar framkomligheten och stör. I tisdags meddelade Huddinge kommun att man kommer att forsla bort cyklar som stått parkerade för länge. Långtidsparkerade cyklar på Fullersta torg och Vårby gård är först ut.

Cyklar får enligt trafikförordningen inte stå parkerade på allmän plats längre än 24 timmar. Oanvända cyklar tar upp utrymme och parkeringsplatser. Parkeringsplatserna ska användas, och aktiva cyklister behöver kunna parkera sina cyklar.

Kommunen väljer att fokusera på särskilt utvalda områden. Först tittar kommunen på cyklar parkerade på Fullersta torg intill Huddinge centrum och Vårby gård.

Som en första åtgärd märker kommunen de cyklar som varit parkerade i mer än 24 timmar. Vid ett andra tillfälle markerar kommunens utsända återigen de cyklar som står kvar. På den andra markeringen kommer det att framgå när cykelns ägare ska ha flyttat cykeln. Sker inte detta flyttar kommunen cykeln till en uppsamlingsplats.

Ägaren har sedan tre månader på sig att hämta ut cykeln mot en avgift.

 

Kommunen har märkt en cykel på Fullersta torg. Bild: Leif Åkre

En förbipasserade före detta Huddingebo förstår dilemmat med å ena sidan cyklisternas behov, och å andra sidan kommuns vilja att hålla ordning:

– Det har byggts så enormt mycket, så vad ska de göra, säger hon.

Att människor cyklar tycker hon är bra, men trots det inser hon att något måste göras:

Kanske skulle det gå att ordna med parkeringarna på ett bättre sätt. Så här var det inte för tio år sedan – se, det är cyklar hela vägen, säger hon och pekar längs med gångvägen.

– Det är bra att de tar bort cyklar efter en viss tid, säger hon.