Kommundirektör Camilla Broo under den websända kommunfullmäktige 23/3.

Corona i fokus vid måndagens kommunfullmäktige

Under måndagskvällen hölls kommunfullmäktige i Huddinge som vanligt, men framför en något glesare skara. Sammanträdet kom att i stor utsträckning handla om hur kommunen arbetat mot covid-19 de senaste fyra veckorna.

Camilla Broo, kommundirektör vid Huddinge kommun fick inleda kommunfullmäktige med att redogöra för hur kommunen jobbat tillsammans med Samverkan Stockholmsregionen för att på bästa sätt hantera spridningen av covid-19. Samverkansgruppen består bland annat av alla länsstyrelsen, regionens kommuner, polisen, försvarsmakten och SOS-alarm. Gruppen har stämt av varje torsdag för att dela lägesbilden för spridningen.

– Målet är att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar för regionens medborgare, säger Camilla Broo.

 

Den andra mars aktiverades kommunens centrala krisorganisation för att behandla frågor som bemanning, undervisning, temporära stängning och skyddsåtgärder. Den 18 mars togs det även fram en bemanningsplan för hur personal ska kunna flyttas inom kommunens olika verksamheter och förvaltningar.

– Vi gör detta för att kunna säkerställa den samhällskritiska verksamheten som är nödvändig varje minut och sekund, säger Camilla Broo.

 

Kommundirektören poängterade starkt att Huddinge följer folkhälsomyndighetens riktlinjer samtidigt som hon också uppmanade till lugn och hyllade de inblandades insats.

– Jag är väldigt stolt och glad över att leda denna mycket kompetenta och oerhört engagerade organisationen. Våra nästa 7000 medarbetare som alla nu sliter hårt och gör ett otroligt fantastiskt arbete, avslutar kommundirektören Camilla Broo.

 

Informationen kring covid-19 avslutades utan möjlighet för frågor.