Huddinge kommun har öppnat en stödlinje för unga med oro för corona (08-53537830). Foto: Alexander Hannervall.

Huddinge öppnar stödlinje för unga med coronaoro

Socialförvaltningen i Huddinge öppnade i tisdags en stödlinje för barn och ungdomar som känner sig oroliga eller otrygga på grund av spridningen av covid-19. Kommunens unga kommer få möjlighet till råd, stöd och omtanke av en vuxen per telefon.

Inspirerad av andra kommuner har Huddinge nu upprättat en stödlinje för barn som behöver stöd i coronatider. Många unga upplever en oro kring spridningen men vissa upplever också en förändrad livssituation med en större otrygghet hemma.

– När skolor stängt och man inte längre har någonstans att gå kan det vara extra jobbigt att vara hemma om, till exempel en förälder förlorat jobbet och börjat dricka mer. Därför är det viktigt att vi finns för att i första hand lyssna för att sen kunna agera säger Christine Salemka Carlsén, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Huddinge.

 

Christine Salemka Carlsén menar att man som vuxen och närstående till barn bör hålla sig uppdaterad kring vad myndigheterna informerar och att hålla sig källkritisk till den information som sprids angående covid-19.

– Det är viktigt att kunna svara på de frågor som ett barn kan ha, men vissa föräldrar har fullt upp med sig själva och då är det bra att vi kan hjälpa till.

 

Numret till telefonlinjen för barn och ungdom är 08-535 378 30 och telefonlinjen är öppen måndag till torsdag klockan 08.00-17.00 och fredag klockan 08.00-15.00. På kvällar och helger kan man ringa till Bris på telefonnummer 116111.