Arkivbild. Foto: Marion Sidwall

”Det rullar på som det ska”

Av Marion Sidwall
Nu är det dags. Projekteringen och detaljplaneringen för den nya spårvagnslinjen mellan Älvsjö och Flemingsberg är i full gång. I samband med spårvägen ska även nya bostäder byggas.
– Det blir symbios mellan utvecklandet av infrastruktur och bostäder, säger Gunilla Wastesson, biträdande samhällsbyggnadsdirektör på Huddinge kommun.

Den nya spårvagnslinjen går under namnet Spårväg syd och kommer att få 16 hållplatser, däribland Kungens kurva, Masmo och den nya stadsdelen Loviseberg. Från början var det sagt att byggandet skulle starta år 2024 men förra året bestämdes det att det skulle starta redan i år 2020. Detta då kommunerna och regionen betalade i förväg. Arbetet med den nya spårvagnslinjen står tre parter för: Huddinge kommun, Stockholms stad och Region Stockholm. Huddinge kommun medfinansierar spårvägen med cirka 800 miljoner kronor. Den totala kostnaden beräknas landa på 4,2 miljarder kronor.

– Än så länge rullar det på som det ska. Vi anpassar oss efter läget, som alla gör, säger Gunilla Wastesson, biträdande samhällsbyggnadsdirektör på Huddinge kommun.

Genom den så kallade Sverigeförhandlingen är ramavtalet tecknat för Spårväg syd.

De tre parterna arbetar gemensamt med planeringen över var hållplatserna ska ligga. I dagsläget är det mest pappersarbete inför första spadtaget som blir nästa år. Tidigare var det frågetecken kring exakt hur sträckan ska gå mellan Älvsjö och Flemingsberg. De två alternativen: Spårväg förbi Sätra och Skärholmen eller via Smista har nu avgjorts till det förstnämnda.

Busstrafiken påverkas

Eftersom tidplanen tidigarelades med fyra år hoppas Gunilla Wastesson därför att arbetet också ska kunna göra det.

– ­Det är svårt att säga exakt när spårvägen kommer börja byggas men vi vill såklart tidigarelägga tidsstarten. Syftet är att allt ska bli klart före 2034, säger hon.

Spårväg syd kommer bestå av 17 kilometer dubbelspår. Att åka hela sträckan, från Älvsjö till Flemingsberg beräknas ta ungefär 35 minuter. Hittills har inte Huddinge kommun märkt av många reaktioner på att en helt ny spårväg är på gång.

– ­De flesta är inte så medvetna utan det kommer märkas av mer när vi som jobbar med Spårväg syd går ut med den exakta sträckan och hur områdena runtomkring kommer påverkas.

Att busstrafiken som redan nu finns i området kommer beröras av den nya spårvägen är ett faktum, menar Gunilla Wastesson.

­­­– Det är med säkerhet så att busstrafiken kommer påverkas. Jag kan inte svara på exakt hur, men det är säkert att det kommer bli förändringar när allt är klart, säger hon.

Nya bostäder och ny stadsdel

I takt med att den nya spårvägen byggs kommer även cirka 18 500 nya bostäder att bli verklighet i Huddinge kommun. I den nya stadsdelen Loviseberg i Glömstadalen, beräknas det byggas ungefär 7 000 bostäder.

– Det är tänkt att bostäderna ska byggas i närheten av spårvägens stationer. Att bygga infrastruktur är viktigt. Det ska bli en symbios mellan infrastruktur och bostäder, säger Gunilla Wastesson.

Precis som med Spårväg syd är bostädernas detaljplanering på gång. Färdigställandet av de nya bostäderna ska ske vartefter det är möjligt.

– Än har vi endast sagt antalet nya bostäder. Det är det vi vet just nu men det kommer bli en del av de flesta storlekar och typer. Bostadsrätter, hyresrätter och säkert även villor kommer byggas i närheten av Spårväg syd, säger hon.