Vård- och omsorgsnämnden lämnar över Huddinges socialpsykiatri. Foto: Pxhere

Socialnämnden tar över ansvaret för socialpsykiatrin

Av Yelena Aguirre
Socialnämnden tar nu över ansvaret för socialpsykiatrin i Huddinge kommun från och med den 1 januari 2021. Kommunfullmäktige godkände vård- och omsorgsnämndens förslag gällande förflyttning av ansvar av socialpsykiatrin från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden.

Vård – och omsorgsnämnden fick i ansvar att utreda socialpsykiatrins framtid inom kommunen den 1 januari 2019. Efter att socialförvaltningen tagit del av konsultföretaget Public Partners utredning om socialpsykiatrins framtid i Huddinge kommun föreslog förvaltningen att Socialnämnden ska ansvara för socialpsykiatrins verksamhet. Den 7 april 2020 hemställde vård- och omsorgsnämnden att fullmäktige beslutat enligt socialförvaltningens förslag och därmed flyttar ansvaret för socialpsykiatrins myndighetsutövning över till socialnämnden från och med 1 januari 2021.