Arbetslösheten har ökat med 2,9 procentenheter på bara ett år i Huddinge. Foto: Samuel Zuarwski.

Arbetslösheten har slagit hårt mot Huddinge

Av Samuel Zurawski
I september 2019 var 2291 personer öppet arbetslösa i Huddinge kommun, samma månad 2020 var siffran uppe i 3785. ”Vi kan vänta oss hög arbetslöshet hela nästa år” Säger, Claes-Göran Nilsson på Arbetsförmedlingen, Huddinge.

Coronapandemin har satt tydliga spår i ekonomin och på arbetsmarknaden. Huddinge är en av de kommuner som har drabbats hårt. I september månad rapporterade Huddinge en total arbetslöshet på 9,2 procent, det är en ökning med 2,7 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol.

– Det var en kraftig ökning under våren och fram till sommaren, arbetslösheten var som högst i augusti. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det har och göra med pandemin, säger Claes-Göran Nilsson, enhetschef på Arbetsförmedlingen i Huddinge och Botkyrka.

Även om arbetslösheten fortfarande är hög börjar nu kurvan att plana ut och stabiliseras. Huddinge hade redan innan pandemin en högre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och Arbetsförmedlingen har arbetat på en rad olika sätt för att stoppa den negativa trenden.

– Det var en onaturlig ökning så till en början fick vi inrikta oss på att hjälpa till så att människor blev inskrivna på Arbetsförmedlingen och att de fick sina ersättningar. Vår stora insats annars är att vi har försöker motivera personer som har tänkt på att kompetensutveckla sig, sen är det ju insatser som ska hjälpa folk att hålla igång sitt jobbsökande, säger Claes-Göran Nilsson.

Arbetsförmedlingen har ett nära samarbete med kommunen. Kommunen är ansvarig för många av de utbildningar som Arbetsförmedlingen erbjuder.

– Det är viktigt att klargöra att ansvaret för att stödja personer som kommer utanför arbetsmarknaden ligger hos Arbetsförmedlingen. Från kommunens sida har vi ett ansvar i förhållande till de som har ekonomiskt bistånd i första hand. säger Annette Hedlin, verksamhetschef på gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge kommun

Kommunen riktar sig alltså mer specifikt till en speciell grupp?

– Det handlar personer som har svårigheter att få ett jobb på grund av till exempel sjukdom, oftast har man haft problem med sin förtjänst under långt tid. Dessa personer kan få vissa insatser inom den här arbetsmarknadsenheten som stöd för att komma närmare ett arbete. Men allt bottnar trots allt i att du först måste gå till Arbetsförmedlingen annars kan du inte få något ekonomiskt bistånd, säger Annette Hedlin.

Men det är inte bara i Huddinge som arbetslösheten ökar. Samtliga kommuner i Stockholms län har haft en rejäl uppgång senaste året och värst drabbat är Sigtuna. Där har arbetslösheten ökat med 4,3 procentenheter. I nuläget finns ingen prognos för när arbetslösheten kommer att gå tillbaka till normala nivåer, menar Claes-Göran Nilsson.

– Vi var lite optimistiska när smittspridningen minskade men i och med att vi ser en ökning av covid-19 igen är det nästan omöjligt att svara på. Det jag har hört från analytiker är att vi fortsatt kommer att ha en hög arbetslöshet under hela nästa år.