Ines Merai har läst motionen men håller inte med om kritiken. Foto: Viktor Thyrberg

Huddinge kan dra in bidrag till Ibn Rushd

Av Victor Thyrberg
Ibn Rushd är ett av de tio studieförbund i Sverige som tar emot statsbidrag. Huddinge kommun ger också ekonomiskt stöd till den ideella organisationen. Nu vill fem sverigedemokrater i kommunfullmäktige dra in det kommunala stödet och avbryta allt samarbete med studieförbundet.
  • Staten bidrar med över fyra miljarder kronor varje år till olika studieförbund och folkhögskolor.
  • 2019 tog Ibn Rushd emot 27 miljoner kronor i statliga bidrag.
  • Huddinge Kommun bidrar årligen med 154 816 kronor till förbundet.
  • SD har tidigare lyckats med att häva bidraget till Ibn Rushd i Eskilstuna Kommun.

Fem förtroendevalda sverigedemokrater lämnade i maj in en motion för att häva Huddinge kommuns ekonomiska stöd och samarbete med Ibn Rushd. Motionen ska behandlas under första kvartalet 2021. Bakgrunden till detta sägs vara en utredning som Folkbildningsrådet genomfört. I utredningen granskades studieförbundet efter att de fått kritik för att de inte lever upp till statens syfte med statsbidraget till folkbildningen – att stärka och utveckla demokratin.

Enligt utredningen framgår det att studieförbundet faktiskt lever upp till syftet med statsbidraget och att det inte funnits skäl att ompröva det. I rapporten riktades däremot en del kritik om hur Ibn Rushd undviker vissa känsliga ämnen och att makten är för centraliserad inom förbundet.

Ibn Rushd uppmanades att ta fram en åtgärdsplan för att bemöta kritiken och Folkbildningsrådet är tillfredsställda med förbundets löfte till förändring inom verksamheten. Bland annat lovar studieförbundet att stärka arbetet mot antisemitism och homofobi inom den muslimska målgruppen. 

Sverigedemokraterna i Huddinge är däremot inte nöjda och skriver i motionen att studieförbundet inte lever upp till kommunens värderingar om jämställdhet, vidare hävdar de att Ibn Rushd bör klassas som ett trossamfund och inte ett studieförbund.
 

”Man har litat för mycket på vad de själva säger”

Sven Pernils, en av SD-politikerna bakom motionen, säger till NyttiFlempan att Folkbildningsrådets utredning har varit för lam.

–Man har litat för mycket på vad de själva säger. Vi menar att Ibn Rushd är en islamistisk organisation. Vi vill att den här motionen ska gå igenom i Sveriges alla kommuner på sikt.

Sven Pernils tror att både Kristdemokraterna och Moderaterna i Huddinge kommer ställa sig bakom SD:s motion.

Enligt Ibn Rushd:s hemsida verkar de för principer som mångfald, mänskliga rättigheter och solidaritet. Sedan starten 2008 har de arbetat för att det ska kännas tryggt och självklart att vara svensk och muslim på samma gång. De vill stärka demokratin, motverka rasism och främja möten mellan människor med olika bakgrund. De säger sig arbeta aktivt mot extrema och våldsorienterade tolkningar av islam.

 

Den lokala verksamheten

Det kommunala bidraget går till distriktkansliet som sedan förmedlar pengarna till olika verksamheter inom studieförbundet. En sådan verksamhet finns i Flemingsberg. Kvinnornas bildningshus, som är en lokal filial inom förbundet, drivs av Ines Merai. Hon arbetar som verksamhetsutvecklare och studiekonsulent inom Ibn Rushd.

–Det vi gör här handlar om jämställdhet, att pojkar och flickor ska ha samma rättigheter. Vi försöker utmana de roller som kvinnor har i vissa sociala nätverk, vi visar att kvinnor inte behöver stanna hemma. Vi har samarbete med många lokala aktörer, som fotbollsklubben Flemingsbergs United, Familjecentralen, Svenska Kyrkan. Vi försöker bygga broar där alla kan vara med och utveckla demokratin, säger hon.

Att de skulle vara ett trossamfund är främmande för Ines Merai.

–Här har vi inte någon religiös studiecirkel eller event så det är inte sant. Men visst, vi firar ramadan, precis som kristna firar kristna högtider, säger hon.

Hon berättar däremot att de anordnar studiecirklar i bland annat svenskundervisning, samhällskunskap och datakurser. Samtidigt håller de i grupper som syr, lagar mat och dansar.
 

SD har inte besökt verksamheten

SD-politikern Sven Pernils medger att de inte har besökt Ibn Rushds verksamhet i Flemingsberg och att det kanske är något man borde göra.

–Men nu är det ju väldigt svårt för företrädare i vårt parti att bara kliva rakt in i deras verksamhet och få några uppriktiga svar, säger Pernils.

Ines Merai har däremot en uppmaning till Sverigedemokraterna.

–Kom hit och se, kom och träffa oss. Så kan vi ha en diskussion tillsammans, där de kan utrycka sig fritt och vi kan utrycka oss fritt. Det handlar om att möta varandra och samtala. Så kom först och se resultaten av det vi gör och sen kan jag ta deras kritik, säger hon.

Under första kvartalet 2021 ska motionen om att bryta samarbetet och dra in stödpengarna tas upp i kommunfullmäktige.

Läs också: