Siktdjupet i Trehörningen har ökat från 0,5 meter till 2,6 meter sedan fosforsänkningen. Foto: Markus Asplund.

Fosforsänkning räddar Trehörningen

Av Markus Asplund
Fosforhalten i sjön Trehörningen har ökat sedan 1992 och är idag extremt hög. Nu har kommunen tagit tag i problemet.

Under sommaren 2020 påbörjade Huddinge kommun ett miljöarbete i sjön Trehörningen. Precis som andra sjöar i området, exempelvis Långsjön och Orlången, har övergödning varit ett problem. Det innebär att sjön har för höga halter av fosfor och kväve. Genom att använda sig av fosforfällning skulle den näring som finns, främst fosfor, bindas till sjöbotten. En annan uppsida på förslaget är att växter och djur i sjön inte påverkas, samt att det går bra att både fiska och bada under tiden. Trehörningen ligger nära ett bostadsområdet Sjödalen. Sjön är ett populärt fiskeställe och på vintern brukar sjön plogas för skridskoåkning.


Kostsamma åtgärder

Projektet som startades av kommunen består av två delar. Under sommaren 2019 skulle fosforsänkning genomföras i Orlången och nu 2020 var det Trehörningens tur. Totala kostnaden för projektet i Trehörningen är 35 miljoner kronor varar Huddinge kommun står för lite över 14 miljoner och Stockholm vatten betalar resterande belopp.

 

Metoden har utvecklats av bolaget Vattenresurs AB och har testats i 9 sjöar samt delar av Östersjön. Även konsultföretaget Tyrens har deltagit i projektet. Terese Renström är vattenutredare på Tyrens.

 

– När vi genomför fosforfällning binds all fosfor upp så att det blir som en nollställning i sjön. För att kunna se resultaten mäter man vanligtvis fosforhalten i sjön samt siktdjupet. Siktdjupet blir oftast klarare när näringshalten i sjön minskar, förklarar Terese Renström.


Extern fosfortillförsel

Anledningen till att en åtgärd som fosforsänkning måste genomföras är att det tidigare kommit in extern fosfor i sjön. Vanliga källor kan vara exempelvis avloppsvatten eller jordbruk.

– Vanligtvis brukar man försöka att minska fosforutsläppen innan man gör en sådan åtgärd. Det gör att risken minskar att behöva göra ny fosforsänkning i framtiden, berättar Terese Renström.

 

Miljötillsynsnämnden har arbetat för att minska den externa tillförseln av fosfor sedan 2015. Halten fosfor i Trehörningen ökat från 40 till 110 milligram de senaste tio åren. Det klassas enligt kommunens hemsida som extremt höga halter och utvecklingen har gått åt fel håll sedan 1992. För att förhindra att nivåerna återigen ska stiga efter fosforfällningen har kommunen lagt in en tillsyn på bland annat industriområdet Storängen, jordbruk i närområdet och enskilda avlopp.

 

Inga offentliga mätningar har gjorts på fosforhalten sedan fosforsänkningen. Siktdjupet har dock ökat från 0,5 meter till 2,6 meter vilket tyder på att metoden fick en bra effekt.