Förskolorna i Huddinge arbetar man aktivt med att få ner matsvinnet. Foto: Jannie Flodman

Matsvinn i förskolan minskar

Av Jannie Flodman
Det sker ett aktivt arbete med att minska matsvinnet i Huddinge. Mellan 2015 till 2019 har matsvinnet minskat med 23 procent på de kommunala förskolorna. Även den privata förskolan Karlsson har under året arbetat med tema ”Hälsa” där man har lagt mycket fokus på att informera barnen om just matsvinn.

I Huddinge pågår det ett aktiv arbete på olika plan för en hållbar utveckling och ett ekosystem i balans. Ett fokus i det arbete är att minska matsvinnet. Det finns cirka 70 kommunala förskolor i Huddinge som serverar mat till cirka 5000 barn varje dag. 

Under 2018 slängdes cirka 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Ungefär 1,2 miljoner ton slängdes av butiker och hushåll, vilket bidrar till ökade växthusgaser. 

Förskolorna och skolorna i kommunen har vägt sitt matsvinn under flera, en gång på våren och en gång på hösten under fem dagar.  

Förskolorna hade under 2015 ett matsvinn på 66,6 gram per barn och dag och under 2019 låg matsvinnet på 51 gram per barn och dag. Denna minskning syns tydligt under de senaste två åren, men fortfarande slängs nästan 125 gram per barn och dag. 

Förskolorna står för mest matsvinn 

Trots att förskolorna har gjort den största minskningen jämfört med grund- och gymnasieskolor står förskolorna för mer matsvinn. 

– Alla skolelever tar sin mat ur en och samma kantin i serveringsvagnarna. När maten är slut byter man hela kantinen. Skillnaden på en förskola är att det finns flera olika avdelningar som får sina egna karotter och skålar. Det gör att det blir fler fem gånger fler karotter och skålar. Ju fler steg man ska portionera upp desto mer svinn brukar det generera, säger Annika Wensting Stjerngren. 

Varför har förskolorna minskat sitt matsvinn? 

– Man har blivit mer uppmärksam på det. Sen har det generellt blivit ett större fokus på matsvinn. Och på förskolan handlar det dels om information, både till pedagoger och till barn. 

Förskolorna har blivit bättre på att lägga upp mindre mat i sina karotter och skålar, sen får varje avdelning be om mer mat om det skulle ta slut, säger Annika Wensting Stjerngren.

Pratar med barnen om matsvinn

Förskolan Karlsson i Visättra har under året ett tema som handlar om hälsa. Pedagogerna pratar med barnen om hur tallriksmodellen ser ut och på vilket sätt matrester är bra eller dåligt. 

Samira Huseynova är rektor på Butaland AB som äger förskolan Karlsson och två andra förskolor i Huddinge som arbetar aktivt med att få ner matsvinnet. 

– Vi har börjat servera mindre mat än vad vi gjorde tidigare. Tidigare märkte vi att vi slängde ungefär en tredjedel av maten som serverades. Tvååringar äter inte lika mycket mat jämfört med barn som är tre eller fyra år. Vi började testa att servera mindre mat och om det behövdes så kunde man hämta mer. Vi har regelbundet en fredag i månaden där vi serverar plockmat och på så sätt så minskade vårt matsvinn, säger Samira Huseynova.

På hennes förskolor diskuterar man hela tiden hur man kan bli bättre på att minska matsvinnet. 

– Vi har en ständig dialog med dem som arbetar i köket och bland våra pedagoger. Alla är med i processen och följer upp hur mycket mjölk som ska serveras till exempel till luncherna, berättar Samira Huseynova.