"Det är svårt att bräcka fotbollsresan till Liverpool jag fick av min pappa 2012. Jag och min pappa åkte dit tillsammans."

Oscar Holmgren, 31 år, Huddinge