Barn som går i skogen.

Foto: Seattle Parks & Recreation på Creative Commons

Personal coronasmittad – förskola stängs

Av Sofia Nolan Lindgren

Igår tog Huddinge kommuns förskolenämnd beslutet om att tillfälligt stänga Vistabergs förskola. Detta på grund av den höga sjukfrånvaron bland personalen, med både bekräftat smittade fall och med covidsymtom. Personalbristen gör att förskolan inte kan bedriva sin verksamhet och i nuläget gäller nedstängningen från och med den 2 december, till och med den 4 december.

– Regeringens nya förordning gör att vi kan stänga förskolor, vilket vi annars inte fått göra som huvudman, säger Helena Näslund, tf Utbildningsdirektör i barn- och utbildningsförvaltningen.

Huddinge kommun informerar att barn till vårdnadshavare som arbetar i en samhällsviktig verksamhet kan få omsorg, till exempel de som arbetar inom sjukvården. Likaså barn som av olika skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan få omsorg.

– Vi måste ta barnperspektivet i beaktande när vi stänger och det kan finnas vissa omständigheter kring barn som gör att de behöver vara på sin förskola. Man måste göra en bedömning utifrån individen, säger Helena Näslund.

Zarah Belgacems två barn går på förskolan och hon säger:

– Eftersom jag själv arbetar i samma verksamhet så har jag full förståelse. De kan inte göra något annat eftersom så många är sjuka. Men jag trodde inte att det skulle ske, jag blev lite chockad och uppstressad när jag fick beskedet.

 

Kommunen meddelar att de följer händelseutvecklingen på förskolan och att vårdnadshavare kommer att få kontinuerlig information.