Ettåringen kan flyttas för tredje gången. Foto: Avolore/Creative Commons

Ettåring kan flyttas – för tredje gången

Skolkurator Susanne Säfström-Markebjer vill stoppa ännu en omplacering av 1-årige ”Emanuel”. Hon uppmärksammar fallet genom en kampanj som hon startat på mittskifte.org. Kampanjen har fått 2855 namnunderskrifter på bara lite drygt en vecka.
• Ett jourhem innebär att man tar emot ett barn eller ung person under en begränsad tid, ofta i väntan på ett familjehem.

• Föreningen B.A.R.N. står för Barnets bästa. Alltid. Rättsäkerhet. Nu.

Anknytning handlar om hur barnet mår resten av livet, alltså både som barn och vuxen. Med en trygg anknytning ökar sannolikheten för att man har nära och bra relationer i livet, att man litar på sig själv och andra samt att man vågar ta hjälp när man behöver det.

En tid efter förlossningen fick Emanuel, som egentligen heter något annat, bo hos sin mormor då hans mamma inte kunde ta hand om honom. Efter ett misslyckat försök att återigen bo hos sin mamma placerades han i sitt nuvarande jourhem, cirka 3 månader gammal.

Socialtjänsten i Huddinge kommun vill nu omplacera Emanuel till ett familjehem men hans biologiska mamma kommer att överklaga beslutet eftersom hon vill att han ska bo kvar i jourhemmet. Pojkens mamma är nöjd och känner sig trygg med jourhemmet, hon vill att de ska utredas för att bli ett familjehem och jourhemsföräldrarna vill samma sak.

Susanne Säfström-Markebjer är skolkurator och föräldracoach, hon kom i kontakt med mamman via föreningen B.A.R.N.S: s självhjälpsgrupp. Gruppen riktar sig till föräldrar, familjehem och jourhem som riskerar eller som har fått sitt barn omhändertaget eller omplacerat. Susanne Säfström-Markebjer understryker vikten av en trygg anknytning och att Emanuel får stanna i sitt jourhem.

Jourhemsföräldrarna har haft Emanuel placerad hos sig i cirka nio månader, men enligt lag får socialtjänsten inte ha så små barn placerade i jourhem under så lång tid.

– Det finns flera orsaker till det, men en av de viktigaste aspekterna är den anknytningspsykologiska aspekten där små barn knyter an eftersom de måste göra det för sin överlevnad, säger Susanne Säfström-Markebjer.

I kölvattnet av det uppmärksammade fallet om den 3-åriga flickan Lilla hjärtat i år, har regeringen tillsatt en särskild utredare med uppdrag att ta fram ett lagförslag, lex Lilla hjärtat. Regeringen anser att tryggheten för barn som placeras i tidig ålder eller under lång tid behöver stärkas.

– Jag vill att principen om barnets bästa ska fungera på riktigt. Det handlar om att skärpa de lagar och regelverk som styr hur socialtjänsten och domstolarna arbetar. Därför tillsätter vi nu den här utredningen för att få till en lex Lilla hjärtat, säger socialminister Lena Hallengren i regeringens pressmeddelande.

Susanne Säfström-Markebjer tycker att utredningen är bra men hon poängterar att det också handlar om att socialtjänsten behöver använda och följa de lagar som redan finns på plats, även om det finns utrymme för förbättringar.

Beslut om en eventuell omplacering av Emanuel tas av Socialnämnden i Huddinge kommun den 8 december.

– Jag hoppas att de omvärderar eller åtminstone skjuter upp beslutet för att komplettera utredningen genom att exempelvis ta in sakkunnig inom anknytningspsykologi, säger Susanne Säfström-Markebjer.

Huddinge kommun får inte kommentera fallet eftersom uppgifterna omfattas av sekretess.