Klädesvägen som går genom hela Flemingsberg. Foto: Huddinge kommun

Pandemin stoppar inte bostadsbygget på Hälsovägen

Många byggen i kommunen har försenats på grund av pandemin. Men på Hälsovägen går det bättre än enligt planerna. Samarbetsaktörerna ser en stark utveckling av det påkostade bostadsprojektet. - Vi har haft medvind, med en stark bostadsmarknad och inga förseningar alls, säger Håkan Andersson, presschef på Riksbyggen.

Det har redan börjat byggas på Hälsovägen, och i fokus ligger hållbarhet. Planerna har funnits sedan 2014. Det handlar om 800 nya bostäder, två förskolor, nya promenadstråk, och restauranger i bottenvåningar. Tanken är att bygga en ny och fräsch stadsdel i Flemingsberg. Bygget startade 2019, men tog fart våren 2020 och stora delar förväntas bli färdigställda 2021 och 2022.

 

Aktörerna bakom bygget är Riksbyggen, Brabo, och Huge Bostäder som alla tecknat genomförandeavtal med Huddinge kommun. Med hållbarhet och grönområden i fokus, ser kommunen bygget som ett positivt beslut.

 

Den pandemi som för närvarande råder har försenat andra byggen i Flemingsberg, bland annat stadsbygget runtomkring stationen och i centrum. Det rör sig enligt kommunen om vägar och ombyggnad som inte helt håller schemat på grund av införda restriktioner. Men trots pandemin ser man inga hinder med bostadsbygget på Hälsovägen eller med inflyttningen. Tvärtom ser aktörerna en positiv trend, med en stark utveckling och en växande bostadsmarknad.

 

— Generellt har bostadsproduktion gått starkt. Vi har till och med haft medvind, vilket kan låta konstigt i tider som dessa. Men bostadsmarknaden har haft en stark utveckling, och vi ser inga förseningar alls, säger Håkan Andersson, presschef på Riksbyggen.

 

Projektledare för bostadsbygget på Hälsovägen, Henrik Juhlin, delar synen att de hittills inte stött på några hinder. Trots nuvarande restriktioner, har de kunnat fortsätta med planerna utan några problem.

 

— Stora delar av bygget har inte riktigt kommit igång ännu, vilket har varit till vår fördel. Däremot har vi stött på hinder som inte är relaterat till pandemin och handlar mer om självaste samarbetet och planeringen. Alltså stadiet i vårt utförande tillsammans med de entreprenörer och företag vi jobbar med, säger Henrik Juhlin.

 

Planen för detta stadsbygge som pågått länge har varit att råda bot på segregationen som råder i Flemingsberg, med stora kontraster mellan de nybyggda områdena och miljonprogrammen.