Annika Wallenskog, chefekonom SKR, vill se mer samverkan om hemtjänsten. Foto: SKR

SKR vill se mer samverkan i hemtjänsten

Huddinge kommun följer exemplen från Sollentuna, Täby och Danderyd och har beslutat att den kommunala hemtjänsten ska läggas ned. Istället ska man förlita sig på privata anordnare som har en mer effektiv verksamhet. Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, menar att samverkan mellan kommunala, regionala och privata anordnare kan vara en bättre lösning.

Huddinge kommun ser en högre effektivitet  i hemtjänsten hos privata anordnare än i den kommunala hemtjänsten.  För att nå balans i den kommunala budgeten har man valt att lägga ned den egna hemtjänsten.

– Det kan vara lite olyckligt att bara ha privata utförare då valfriheten begränsas och det inte finns något jämförelseobjekt, säger Annika Wallenskog, chefekonom på Sveriges Kommuner och regioner (SKR). En orsak till detta är, enligt Annika Wallenskog, att kommunala verksamheter inte kan dra av moms, vilket en privat aktör kan göra. Det ger dem en fördel i form av lägre kostnader som inte tas med i kalkylen.

– Men det finns också fördelar för kommunerna i att inte själv behöva hantera personal inom hemtjänsten. De privata anordnarna är också ofta bättre på att införa ny teknik t ex digitala lösningar för kvälls- och nattkamera, säger Annika Wallenskog. Istället menar hon att det ofta kan vara en bättre väg att hitta nya samverkansformer för den kommunala hemtjänsten tillsammans med privata anordnare och den regionala vården, än att lägga ner hemtjänsten helt.