Alrik Prous är en av studenterna som hoppas att förtroendet för KI ska öka igen.
Foto: Nichlas Pettersson

Macchiarini-skandalen oroar studenterna

Macchiarini-skandalen har skakat Karolinska Institutet. Nu har allmänhetens förtroende för universitetet rasat. Studenterna hoppas att lärosätet kan återfå allmänhetens förtroende.

Paolo Macchiarini anställdes på Karolinska Institutet år 2010 som gästprofessor. 2011 genomförde han världens första transplantation med en luftstrupe gjord av plast på en patient i Huddinge. Under de nästföljande åren utförde Macchiarini sju liknande operationer. Idag är sex av åtta av dem döda.

Förhoppningen om att Macchiarini kommit på en revolutionerande metod som skulle rädda tusentals människor försvann, och skandalen växte sig snart större. Efter att hans bristfälliga metoder avslöjats utreds han nu för bland annat forskningsfusk och för att ha utfört operationer utan tillstånd.

Till slut fick Paolo Macchiarini sparken från Karolinska Institutet, men svallvågorna av skandalen har skadat anseendet. En förtroendemätning av opinionsföretaget Sifo visar att Karolinska Institutet har tappat flera placeringar på listan över lärosäten med högst förtroende. Förra året låg Karolinska Institutet på en fjärdeplats att jämföra med en tolfteplats i år.

Blandade känslor bland studenterna

Bland studenterna på Karolinska Institutet råder det blandade känslor. Många är kritiska till hanteringen av fallet, men anser på samma gång att Karolinska Institutet fortfarande är ett bra lärosäte. Anna-Eva Hallin är en av studenterna som oroas av incidenterna.

– Det är klart att jag blev lite upprörd och chockad när det kom fram. Det kändes inte så bra. Visselblåsarna verkade inte tas på allvar, och det är allvarligt att deras anklagelser inte följdes upp. Det hade kunnat avslöjas tidigare än vad det gjordes.

Men samtidigt säger Anna-Eva Hallin att hennes förtroende för Karolinska fortfarande är starkt.

– Den kontakt som jag har haft med forskningen personligen är inte alls som den som kommit fram i Macchiarini-affären. Jag är mer bekymrad över att det allmänna förtroendet har sjunkit än att mitt eget förtroende har påverkats.

Studenten Alrik Prous är inne på samma spår och berättar att hans förtroende inte har förändrats.

– Det är bara några få i ledningen som är ansvariga för det här. Resten av forskarna gör ett bra jobb och jag har ett stort förtroende för dem. Man ska inte trycka ner hela Karolinska Institutet för att ledningen har gjort bort sig.

Men även han anser att det fanns stora brister i hanteringen av fallet.

– Uppenbarligen har det inte kontrollerats tillräckligt. Paolo Macchiarini borde aldrig ha fått tillåtelse att utföra experimenten.

För att få tillbaka folkets förtroende anser Alrik Prous att Karolinska Institutet måste genomföra förändringar så att skandalen inte återupprepas. Anna-Eva Hallin tror däremot att öppenhet är lösningen.

– Det handlar om att ha en tydlig och öppen rekrytering. Och man bör visa att man följt alla regler som finns kring anställningarna. Efter en sån här skandal är det ännu viktigare att vara öppen med vad man håller på med.

Positiva framtidsutsikter

Annika Östman Wernerson, dekan för utbildningen på Karolinska Institutet, ser med tillförsikt på framtiden även om hon är medveten om den tuffa situationen.

– Det är förstås tråkigt att allmänhetens förtroende för oss har blivit sämre även om det inte är oväntat. Vi vet att våra studenter känner en oro men det vi kan göra är att försöka förbättra oss.

För att återfå allmänheters och studenternas förtroende har nu KI vid ett par tillfällen bjudit in studenterna till informationsmöten. KI har utöver det infört flera projekt för att undersöka vad som egentligen görs på olika program så att allt sköts på ett bra sätt. Men att utbildningen har blivit sämre på grund av skandalerna håller Annika Östman Wernerson inte med om.

– KI är så mycket mer än bara Paolo Macchiarini. Här finns många engagerade och ytterst kompetenta forskare, lärare och studenter. Vi är säkra på att vi kommer återuppbygga förtroendet.

 

Statistik tagen från Sifos undersökning och sammanställd av Sara Högbom.