Flemingsbergshus Foto: Kalle1

Risk för hyreshöjning i Flemingsberg

Av Emilio Tapia
Huddinge kommun vill förvandla Flemingsberg till ett storcentrum. Tanken är att skapa en modern stad med 20 000 nya jobb, och på så sätt bryta det sociala utanförskapet i området, som ska bli mer tilltalande för höginkomsttagare. Men vad innebär detta för dem som redan bor här?
För att ombildningen av en hyresrätt till bostadsrätt ska gå igenom, måste 2/3 av hyresgästerna samtycka till att föreningen köper fastigheten.

För drygt en vecka sedan skrev Huddinge kommun under förslaget att utöka lokaltrafiken med en ny tvärbana från Flemingsberg till Älvsjö och bygga 18 500 nya bostäder inom Huddinge Kommun.

Pratar man om stora förändringar i ett område, är det många som tänker på dyrare hyror och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Frågan är då om dessa associationer är befogade eller inte.

Är det sannolikt att de som bor här tvingas flytta för att hyrorna blir så pass höga?
 

Roger Andersson som är professor i kulturgeografi på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet svarar:

– Det är ju en allmän risk att kostnaderna stiger och att folk inte kan bo kvar. Men det finns en underliggande tanke att man vill få en mer socialt blandad befolkning.

Hyressättningen sker mellan hyresgästföreningar och fastighetsägarna. Det går alltså inte att höja priserna utan godkännande från respektive hyresgästförening. Men kommunen har ingen direkt roll i hyressättningen även om de äger bostadsbolaget, säger Roger Andersson.

– Många bolag väljer att höja hyrorna varsamt, för att ge folk möjlighet att anpassa sig eller kanske hitta en annan bostad.