Litografiska museet är unikt i sitt slag

Av Johannes Widergren
Litografiska museet på Sundby gård i Huddinge vill bevara och förmedla historien om den litografiska tryckkonsten. Museet fyller tio år i år, och varje år sedan starten har de ställt ut unikt litografiskt material.

I parken som omger Sundby gård i Huddinge har grönskan fått ge vika för novemberfrosten. Nere vid sjön Orlången ligger ett avlångt trähus av det modernare slaget. Bakom entréporten går tryckmaskinerna varma. En yrkesgrupp som setts som utdöd har här lyckats skapa en växande verksamhet.

I Sundby gårds litografiska verkstad hittar man ett så kallat levande arbetslivsmuseum.

– De maskiner och föremål som finns här visas inte bara upp för allmänheten, utan används också dagligen av tryckare, konstnärer och skolklasser, säger Birgitta Modigh, ordförande i föreningen Litografklubbens Arkiv.

Förändras över tid

Bortsett från en anställd arbetar alla på museet ideellt. De flesta av dem är pensionärer, vilket gör att de har tid att lägga sin själ i museet. Birgitta Modigh berättar att de flesta som arbetar frivilligt på Litografiska museet har bakgrund som tryckare på grafiska företag.

– På 1800-talet användes metoden vanligen för att trycka reklam i stora upplagor. I dag finns det i princip ingen som sysslar med yrkesmässig litografi i betydelsen kommersiellt tryck.

Produktionen som använde sig av litografiskt tryck bestod till stor del av etiketter, så som de på öl- och vinflaskor. Birgitta Modigh beskriver hur litografins användningsområde har förändrats över tid.

– Efter andra världskriget har litografin kommit att bli en teknik som enbart används av konstnärer. Konstnärer kommer hit för att trycka sina litografiska blad, och får då hjälp och handledning av tryckarna som arbetar här.

Inne i museet finns flera originalmaskiner, som fortfarande fungerar. Birgitta Modigh berättar om historien kring litografi. Foto: Johannes Widergren

Vad är litografiskt tryck?

Ordet litografi härstammar från grekiska och betyder ungefär ”stenskrift”. Det är en tryckmetod som uppfanns i slutet av 1700-talet, där den som vill trycka använder sig av en tung kalksten som slipats plan på ovansidan. Sedan tecknar tryckaren direkt på stenen med svart och fet krita.
Tommy Solum, en av tryckarna på museet, visar hur processen går till i en gammal rivarpress.

– Stenen blötläggs, och vattnet stöts bort från de färglagda partierna på grund av den feta färgen. Efter det färgas hela stenen om i vald nyans. Färgen fastnar då endast i de målade partierna, vilket gör att man sedan kan föra över teckningen till ett litografiskt papper, genom att pressa stenen mot det, berättar Tommy.

Eftersom man bara kan trycka en färg i taget måste proceduren sedan göras om med en ny sten för varje färg. Konstnären eller tryckaren måste teckna allting spegelvänt för att bilden ska bli riktig.

Kurserna i litografi är populära

Förutom att de sysslar med museiverksamhet och fungerar som litografisk verkstad håller Litografiska museet även kurser i litografisk tryckkonst. Varje lördag arrangeras lektioner där man lär sig tryckmetodens grunder.

Museet samarbetar även med Huddinge kommuns skolor, och bjuder in mellanstadieelever. De lär sig att litografera, och tar tillsammans med en konstpedagog fram idéer och teman till affischer de vill trycka. Projektet avslutas med en utställning där barnen får visa upp vad de gjort.

– Det är jättespännande! Barnen älskar att komma hit. De vill inte gå härifrån när de är klara, och det syns att de har roligt, säger Birgitta Modigh.

 

Läs också: