Har ditt förtroende för Miljöpartiet minskat den senaste veckan?