Elin Wärmegård. Foto: Anton Ekström

Schlager och sill - släng er i väggen

Jag vill ha blommig falukorv ghorme sabzi till lunch. Är det något svenska elever borde lära sig, så är det att Sverige inte har några nationsgränser. Inte inom kultur i alla fall. Så glöm köttbullar och pyttipanna, lämna plats åt khouzi och tabbouleh.

“Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.”

Så står det i den svenska läroplanen under rubriken “skolans värdegrund och uppdrag - förståelse och medmänsklighet”. Men hur ser det egentligen ut när detta ska praktiseras? Hur högt prioriterar skolorna att lära ut värdet av en kulturell mångfald? Uppnås det genom faktakunskap om vikingatiden eller uppnås det genom att böja av franska verb? Nej, det leder inte till ökad medmänsklighet.

Självklart behövs faktakunskaperna, det räknas som allmänbildning och är en viktig grund att stå på. Kommande generationer måste veta vad mänskligheten har gjort rätt och fel tidigare för att inte historien ska upprepa sig. För att faktiskt kunna interagera med en fransk person kan det vara bra att kunna bilda någorlunda korrekta meningar. Men för att vi ska få en bra relation med varandra måste vi förstå sättet dem lever på nu. Det räcker inte bara med att veta hur deras tidigare generationer har haft det eller hur vi pratar med dem. Vi måste laga och äta deras mat, gå i deras skor (bokstavligt talat) och spela deras musik.

Handling väger tyngre än ord

Medmänsklighet och förståelse är en inställning som måste prioriteras genom hela uppväxten och livet. Att praktiskt använda sig av kultur i undervisningen tror jag är snabbaste vägen dit. De praktiska momenten förtydligar också undervisningen för alla elever. För elever med annat ursprung än Sverige är dessa moment till och med avgörande för att de ska hänga med i undervisningen. Så när ni lärare på samhällskunskapen pratar om läget i mellanöstern, klä på era elever en slöja, spela de mest populära låtarna från området och i stället för att baka kanelbullar på hemkunskapen, baka en baklava.

För att på bästa möjliga sätt uppnå förståelse för andra kulturer måste skolorna samarbeta mellan klassrummen. Ta in musik, slöjd och hemkunskap i SO-klassrummet och samhällskunskap, historia och religion i den estetiska undervisningen.