Anneli Fällman, ny direktör för kultur- och fritidsförvaltningen. Foto: Harald Andersson.

“Kulturen - en inkluderande kraft”

Av Emil Nylén Danielsson, Harald Andersson
Sedan 20 mars är Anneli Fällman direktör för kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun. Nytt i Flempan träffar henne för en pratstund om kulturens roll i samhället och hennes framtidsutsikter för arbetet i Huddinge.

Anneli Fällman säger att hon knappt blivit varm i kläderna när vi besöker henne på förvaltningens kontor i Huddinge centrum. Vi börjar prata om kulturens betydelse i samhället. Anneli menar den är väldigt stor.

 – Kulturen är en inkluderande kraft. Den är viktig för ett socialt hållbart samhälle och bidrar till ett friskare liv, säger Anneli.

Hon menar att kulturen är personligt utvecklande och skapar mötesplatser. Kulturlivet är viktigt för bilden av Huddinge och för att få folk att trivas. Kulturverksamheten i sig skapar också jobb.

– Jag vill fortsätta kommunens nära arbete med kulturutövare i Huddinge och uppmuntra till egna initiativ, säger Anneli.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge ansvarar bland annat för kulturskolan, offentliga bibliotek och konstverk samt olika typer av kulturarrangemang som utställningar och konserter.

– Kommunen arbetar nu med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program, som ska styra kommunens kulturarbete i Huddinge. Det tas fram i samarbete mellan politiker, kulturutövare, kulturföreningar och tjänstemän, säger Anneli.

Kommunen driver kulturskolor i Huddinge Centrum, Skogås och Vårby Gård. Enligt kommunens egen statistik deltar betydligt färre ungdomar från socialt och ekonomiskt utsatta områden i kulturskolans verksamhet, något som Anneli vill ändra på.

– Ojämnheten i deltagandet kan bero på sociala och ekonomiska aspekter eller att man helt enkelt har andra intressen, till exempel idrott. Vi har sökt pengar från Kulturrådet till en öppen kulturskola i Flemingsberg. Att bredda utbudet av aktiviteter kan även vara ett alternativ, förklarar Anneli.

Anneli ser många möjligheter med sitt nya arbete för Huddinge kommun. Hon nämner närheten till Stockholms innerstad och de goda kommunikationerna i regionen. Dramaten och Operan behöver nya lokaler till sina verkstäder och ateljéer, och Huddinge är en av fyra kommuner som visat intresse.

– Det vore en fantastisk möjlighet för Huddinge i strävan efter att utveckla kulturlivet, avslutar Anneli.