Blommor är ett klassiskt vårtecken. Foto: Philip Svensson

Konstvandring
i Flemingsberg

Flemingsberg är fullt av intressant konst. Vi har valt ut fem spännande konstverk som är perfekta att besöka under en promenad i vårsolen.
År 2007 publicerade Huddinge kommun en faktabok om den offentliga konsten i Huddinge. Offentlig konst i Flemingsberg av Håkan Bull och Dan Karlholm tar upp ett antal konstinstallationer i Flemingsberg som Grantorp, Visättra och Södertörns högskola. Merparten av konstföremålen som nämns ägs av Huge Fastigheter. Under 2017 kommer Huddinge kommun göra en nyutgåva av den offentliga konsten i Huddinge

Fredens rike

Det första konstföremålet är Fredens rike av Pye Engström. Verket består av en grusad plan med stenstatyer som föreställer djur i olika situationer. Det finns till exempel en kamel, ett lejon och två kramande björnar. Pye Engström arbetar ofta med sten som material och i detta konstverk har hon dessutom använt olika slags granit, en ny sort för varje sten.

Temat som Pye Engström utgått ifrån är en text av Jesaja i Gamla testamentet i Bibeln, om varg och lamm som lever i frid. Fredens rike invigdes år 1991 och den är placerad mittemot IT-gymnasiet ovanför centrum.

Fredens rike av Pye Engström

 

 

Damen med hunden

Ett stenkast från Fredens rike hittas statyn Damen med hunden, skapad av konstnären Rolando Perez. Han kom till Sverige på 1970-talet som politisk flykting från Chile. I Sverige utbildade han sig till konstnär och har arbetat som det sedan dess.

 

År 1991 fick han i uppdrag av Huge Fastigheter att skapa ett konstverk till Flemingsberg. Han valde att göra en skulptur som föreställer en finklädd dam som är ute och går med sin hund. Några år tidigare hade Rolando Perez gjort en mindre pappersmodell av skulpturen som han använde sig av i skapadeprocessen. Det som lades till var att ställa allting på ett betongfundament. När allt var klart var skulpturen fem meter hög och den gjordes i tunn stålplåt.

Damen med hunden av Rolando Perez.

 

Häst som reser sig och Kärlek på sju språk

På en gård mellan tre höghus står konstverket Häst som reser sig och Kärlek på sju språk, vilket har skapats av konstnären Lizzie Olsson Arle. Själva föremålet föreställer en häst som försöker resa på sig och runt hästen finns olika ringar med ordet Kärlek inristat på sju olika språk.

 

Lizzie Olsson Arle skapade detta verk som en hyllning till sin make Asmund Arle, som gick bort år 1990. Paret var bosatt i Huddinge sedan 1960-talet och hann skapa konst tillsammans i 27 år. Enligt författaren Jacqueline Stare var konstverket en slags sorgebearbetning för Lizzie Olsson Arle. "Häst som reser sig och Kärlek på sju språk" invigdes år 1994 och hittas i bostadshusen som ligger på gångstigen mellan Ortopedvägen och Terapivägen.

Hästen som reser sig och Kärlek på sju språk av Lizzie Olsson Arle

 

Färgstavar

Ett antal år efter invigningen av höghusen i Grantorp i Flemingsberg fick konstnären Bengt Berglund i uppdrag att skapa en trevligare miljö i områdets gårdar och parkeringsgarage. Anledningen var att många boende i området kände det skrämmande att gå ned i garagen samtidigt som det att var svårt att hitta nedgångarna. Den konst som Bengt Berglund skapade var 12 meter långa färgstavar av emaljklädda stålrör som är uppsatta vid tre ingångar till garagen på gården vid Diagnosvägens höghus.

Färgstavar av Bengt Berglund

 

Urnor

 

På två platser i Flemingsberg står ett antal keramikurnor utställda. Dessa urnor är skapade av konstnären Boel Junus, och kom på plats i området då hon fick uppdraget att smycka Flemingsberg med något eget.

Processen att skapa urnorna var en komplicerad process. Detta för att materialet var känsligt och många av urnornas delar sprack i processen. Efter att grunden hade gjorts klart fylldes urnorna med cement och på plats har de förankrats i marken. Totalt är det fem urnor som idag står på plats på bland annat Diagnosvägen.

Urnor av Boel Junus