En av målningarna på graffitiväggarna i Snösätra, Stockholm kommun. Foto: Pia Cossa Åkesson.

Graffiti – en röst, ett konstuttryck eller skadegörelse?

Skadegörelse eller gatukonst? Det finns många tolkningar av graffiti. I Stockholm kommun finns det lagliga väggar där graffitimålare kan uttrycka sig men i Huddinge kommun råder det fortfarande nolltolerans.

Tobias Barenthin Lindblad har haft nära till graffitikulturen sedan mitten av 1980-talet och idag håller han föreläsningar, stadsvandringar och debatter om graffiti och gatukonst runtom i Sverige.

– Olika tolkningar och folks uttalanden om graffitin säger mer om vem dem är än om själva graffitin, säger Tobias.

Enligt Tobias är graffiti särskilt intressant eftersom den berör vissa känsliga skärningspunkter i det offentliga rummet. Dels berör den yttrandefriheten; vem har egentligen rätt att uttrycka sig i det offentliga rummet? Och dels även äganderätten, den som äger ett hus får bestämma hur fasaden skall se ut men på offentligt ägda ytor finns det medborgare som vill ha utrymme för att yttra sig.

 

 

 ­

– Det råder en maktordning på offentliga platser som inte gynnar medborgaren utan den som har mycket pengar.

I Stockholm har det varit noll-tolerans mot graffiti sen mitten av 90-talet men detta avskaffades när den röd-gröna majoriteten kom till makten 2014. Men effekterna av nolltoleransen och synsättet finns kvar hos många än idag.

­– När det kommer till graffiti handlar det ofta om folks åsikter och inte deras kunskap om ämnet. Den allmänna åsikten har varit att graffiti är fult och moraliskt fel, säger Tobias.

På senare år har det öppnats upp fler och fler lagliga väggar runtom i Sverige. Huddinge kommun har inget intresse av att bygga en sådan vägg eftersom det enligt dem inte finns tillräcklig forskning om att en laglig vägg skulle sänka saneringskostnader.

– Målet är att minska klotterrelaterad skadegörelse, säger Victor Mazilu säkerhetssamordnare på Huddinge kommun.

Tobias ser en öppen vägg som en snittyta för olika konstuttryck och även en plats som möjliggör jämlika demokratiska samtal. 

Nytt i flempan har besökt Snösätra Wall of Fame, Europas största utomhusgalleri för muralmåleri, graffiti och gatukonst.

Snösätra industriområde är Sveriges största lagliga graffitiområde.

 

Artister ifrån hela världen kommer hit varje år.

 

Målningarna sitter uppe i max ett år, sedan målas de över och nästa artist får sätta upp sitt verk.

 

Varje år hålls festivalen Springbeat med över 10.000 besökare.