Huddinge kommun har flera planerade satsningar för 2018. Foto: TT

Kultur för pengarna 2018

Huddinge kommuns verksamhetsplan för 2018 innehåller inga nya satsningar inom kulturen. Däremot pågår arbete med kulturpolitiskt program, en utredning om en-procentsregeln och diskussioner om nytt kommunhus och huvudbibliotek.

November går över i december och snart är 2018 här. Vad har Huddinge kommun egentligen för kommande planer för kulturen i Huddinge?

Enligt kommunens skriftliga verksamhetsplan finns inga nya satsningar på kulturen. Budgeten är ungefär lika stor som för 2017.

Nytt i Flempan ringer upp Vibeke Bildt, (L) ordföranden i kultur- och fritidsnämnden i Huddinge kommun och frågar.

Vilka är kommunens viktigaste satsningar på kultur för 2018?

–Budgeten har inte ökat reellt från 2017 men Huddinge kommun har ändå mycket på gång inför kommande år. Just nu arbetar vi med ett nytt kulturpolitiskt program som sträcker sig fem år framåt. Vi lägger en stor vikt vid detta arbete.

–En annan viktig diskussion vi har och som fortsätter under 2018 är den så kallade en-procent-regeln. Den innebär att det i alla kommuner ska satsas 1 procent av budgeten på kultur i offentlig miljö vid ny- och ombyggnationer.  

Lägger kommunen en procent av sin budget på kultur i offentlig miljö?

–Nja. Ett problem vi har i detta sammanhang är att det mesta som byggs i kommunen byggs av kommunala bolag med egna styrelser och vinstmål vilket gör ansvarsfrågan om en-procent regeln komplex. Men vi utreder denna fråga.

Enligt Vibeke Bildt, (L) pågår också en diskussion om behovet av nytt kommunhus och huvudbibliotek. I nuläget sitter kommunens anställda utspridda över hela kommunen och det finns många vinster med att samla alla anställda under samma tak.

–En modern och central placering i anslutning till ett torg vore lämpligt, säger Vibeke Bildt.