Dramaten och Operans ateljéer flyttas från gamla lokaler till nya. Huddinge kommun vill att de flyttar in i Flemingsberg. Foto: TT

Operan och Dramaten till Flemingsberg?

Kungliga Operan och Dramaten har sedan flera år haft stora, externa ateljéer i Nacka men som nu är uppsagda och ska omplaceras. Huddinge är en av fyra kommuner som har anmält intresse för att inhysa ateljéerna hos sig. Vibeke Bildt, (L) ordföranden i kultur- och fritidsnämnden i Huddinge säger att kommunen ser Flemingsberg centrum som en bra plats för dessa tunga kulturinstitutioner att flytta sin verksamhet till. Valet står nu mellan Järfälla, Huddinge och Sundbyberg. Blir det ett ja kommer lämpliga lokaler i Flemingsberg omedelbart att ses över och planeringen för flytt att påbörjas. Blir det ett nej ska kommunen ändå se över närvaro av kultur i Flemingsberg. Den 8 december får kommunen besked.