Anneli Fällman från kommunen, Karin Strömberg Ekström och Henrik Örneblad från Huge samt moderatorn Madeleine Engfeldt-Julin diskuterar kvällens frågor. Foto: Amanda Zälle

Konstvänner oroas för framtiden

Av Amanda Zälle
Hur står det till med konsten i Huddinge och vem ska ta ansvaret? Det var några av frågorna som HKKvänner, Huddinge Konstnärsklubbs vänner, vill ha svar på. I torsdags, den 23 november, bjöd de in kommunen och bostadsbolaget Huge till diskussion.
– Det är viktigt att ha bra kultur i området och vi är rädda att kommunen satsar mindre på kulturen, säger Renée Fougstedt ordförande i HKKvänner.
HKKvänner, Huddinge Konstnärsklubbs vänner, är en vänförening på 126 medlemmar, till HKK, Huddinge Konstnärsklubb, som består av 30 yrkesverksamma konstnärer. HKKvänner är en ideell förening vars uppgift är att främja konstintresset i Huddinge och att stödja HKKs verksamhet. Bland annat genom att samarrangera de utställningar som Huddinge Konstnärsklubb bedriver i Fullersta Gård i Huddinge. HKKvänner ordnar konstaftnar och ateljébesök, dessutom workshops och föreläsningar.

Flera av Huddinges kulturföreningar samlades i torsdags i Kulturhuset i Huddinge centrum för att diskutera kulturen i kommunen. I panelen såg vi representanter från kommunen och från Huge. Huge, som numera är två kommunala bostadsbolag, var inbjudna då de spelar en stor roll för konsten i Huddinge. De äger en stor det av marken och fastigheterna i kommunen, bland annat alla centrum. Och enligt Renée Fougstedt, ordförande i HKKvänner, kan de göra stor skillnad.

– Vi tycker att det är mycket viktigt att den offentliga konsten inte minimeras utan får ta plats i det offentliga rummet. Vår inställning är också att ett centrum blir mer levande om konsten finns där, säger Renée Fougstedt till Nytt i Flempan.

Då kommunallagen säger att kultur och fritid är en frivillig uppgift är det viktigt för medborgarna att visa hur viktigt det är för dem.

– Kultur är själva livsnerven i samhället. Kultur är också en värdemätare på hur viktig en plats eller samhälle är, det definierar sig själv. Människors välbefinnande ökar i ett samhälle med rikt kulturliv. Det är en demokratifråga, den kan få människor att tänka kritiskt och utanför boxen, säger Renée Fougstedt.

Den fråga som diskuterades mest och som även rörde upp känslor var huruvida det är kommunen eller föreningarna som måste bära ansvaret för kulturen och konsten. Föreningarna menade att de lägger ner mycket tid och kraft i sina verksamheter och att det är för krångligt och tidskrävande att söka bidrag för verksamheten. Vissa uttryckte oro över att de inte vet hur länge de kommer vara kvar i föreningen och vem som då ska ta över arbetet. Risken finns att det till slut bara är tjänstemän som skapar kulturen och det är både dyrare och sämre för mångfalden. Alla aktörer håller med om att kultur är en viktig del av samhället och demokratin.

– Det är en demokratifråga. Kulturen ska skapa mötesplatser och dialoger och det är viktigt att kulturen når alla. Har man till exempel inte ett gemensamt språk kan man närma sig varandra via kulturen, säger Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör på Huddinge kommun.

Ändå ligger Huddinge kommun nästan lägst i länet när det gäller budget till kulturen. Lunds kommun är ungefär lika stor som Huddinge och de satsar tre gånger så mycket på kultur som Huddinge, enligt HKKvänner, som menar att det är de ideella föreningarna som främst jobbar för kulturen i Huddinge.

Enligt Anneli Fällman har kommunen ansvar för kulturen men måste samverka med föreningarna och andra samarbetspartners.

– Jag har aldrig sagt att föreningarna ska göra allt själva, men vi har de medel vi har. Vi måste också få in nya och unga aktörer. De unga organiserar sig inte som de traditionella föreningarna och då måste vi uppmärksamma detta. Vi behöver se över hur vi hanterar bidrag, säger hon.

Föreningarna uttryckte oro över att offentlig konst har försvunnit. När Huge byggde om Huddinge centrum för ungefär tre år sedan flyttade de på sex skulpturer och de har inte ställts tillbaka. Det har även försvunnit tre bronsskulpturer, utanför Östra Gymnasiet i Skogås, som inte har ersatts.

Håkan Bull, som har jobbat som konstnärlig rådgivare åt Huge menade att bolaget måste bli bättre på att informera om vad de gör.

– Annars blir vi förbannade i onödan. Konst är inte bara en sak som står bredvid ett hus utan kulturhistoria som berättar om mänskorna som har bort här. Om man tar bort konst för att den står i vägen måste man vara försiktig för det kan finnas en idé och en tanke med placeringen och konstverket, säger han när han får micken.

Huge svarade med att försäkra att skulpturerna är bevarade och att de för ett samtal om var konsten ska placeras istället.

– Det har inte varit en stor fråga det senaste året när Huge har jobbat med att delas upp i två bolag, säger Karin Strömberg Ekström, vd för Huge Bostäder.

Alla i panelen är förhållandevis nya på sina poster. Anneli Fällman började i mars i år och det var endast ett par dagar sedan som Huges nya vd:ar började sitt arbete. Ingen av dem kunde därför svara på alla frågor som dök upp under kvällen. Men detta är inget som Renée Fougstedt kräver.

– Det viktigaste är att de får veta att de har en stark grupp att lita på och att skapa en god relation för framtiden. Vi vill inte ställa dem till svars för saker de tidigare har gjort. Vi kände oss nöjda med mötet eftersom en positiv dialog har påbörjats, säger hon.