Hussein Muhammadi vill skapa glädje för ensamkommande. Foto: Hannah Fornmark.

Ensamkommandes förening engagerar Foto: Hannah Fornmark.

Av Hannah Fornmark
Hussein Muhammadi är asylsökande och hjälper ungdomar i samma situation genom att ordna roliga aktiviteter med Ensamkommandes förening i Huddinge.

Ensamkommandes förening i Huddinge grundades år 2016 av Hussein Muhammadi och Murtaza Nazari. Organisationen har som mål att ordna roliga aktiviteter, men också för att ge stöd åt ungdomar som väntar på besked från migrationsverket. Hittills har de har arrangerat sommarskola, simskola, idrottsturneringar och läxhjälp.

Härnäst väntar deras Vårfest som de arrangerar tillsammans med Huset i Huddinge. Det är en fest som är öppen för allmänheten. Artister kommer uppträda, DJ kommer att spela och persisk mat serveras. Det förväntas komma många ungdomar.

– På våra tidigare fester har det kommit runt 150-200 ungdomar, berättar Hussein.

Festen arrangeras främst för att ungdomarna ska ha det roligt och trevligt tillsammans. Men på plats kommer det även finnas stöd åt folk som behöver prata om sin oro och process angående asylsökande.

– Jag tycker att ungdomarna förtjänar att ha det roligt då jag känner igen mig i deras situation, säger Hussein.

Hussein Muhammadi kom till Sverige 2015 från Afghanistan. Efter två år väntar han fortfarande på arbetstillstånd från Migrationsverket och han förstår känslan av att känna oro och att vara ledsen. Han berättar att han mött massor med människor som hjälpt honom och vill nu ge tillbaka och visa att ingen är ensam.

– Jag jobbar från mitt hjärta. Vi människor behöver varandra, och eftersom Sverige är ett demokratiskt land finns det möjligheter att utvecklas, utbildas och gå framåt, säger Hussein.